Długotrwałe bezrobocie, bezdomność, problemy z miejscem zamieszkania i finansami. Pamiętaj, że z każdej sytuacji można znaleźć wyjście.

PARTNERZY PROJEKTU

PARTNER WIODĄCY