Kto może wziąć udział w PRACOWNI?

Do udziału w programie PRACOWNI zaproszone są osoby zamieszkujące Gdynię, które znajdują się w różnych sytuacjach życiowych. 

  • osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
  • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem, lub wykluczeniem społecznym korzystające ze świadczeń pomocy społecznej
  • osoby z niepełnosprawnością, a także z zaburzeniami psychicznymi
  • osoby posiadające kartę stałego pobytu (dotyczy imigrantów)
  • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań
  • osoby zmagające się z uzależnieniem od alkoholu
  • osoby korzystające z pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ
  • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii
  • osoby mieszkające na gdyńskich obszarach rewitalizowanych
Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.