O projekcie

SYSTEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W GDYNI, PRACOWNIA

Cel szczegółowy projektu: Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

 

Na drodze do stabilizacji

Długotrwałe bezrobocie, bezdomność, problemy z miejscem zamieszkania i finansami  – mogą mieć wiele powodów. Pamiętaj, że z każdej sytuacji można znaleźć wyjście. Pierwszym krokiem w podróży do zmiany jest motywacja i zdefiniowanie realnych celów. Potrzebny jest konkretny plan działania, dopasowany do potrzeb i możliwości.  ramach Systemu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej PRACOWNIA przygotowaliśmy więc aż cztery różne pogramy pomocowe.

Cztery ścieżki wsparcia

Osobom dążącym do samodzielnego życia, stabilizacji, pomagamy rozpoznać potrzeby oraz znajdujemy sposoby w ich zaspokajaniu. PRACOWNIA kładzie nacisk nie tylko na wejście na otwarty rynek pracy, zdobycie i utrzymanie zatrudnienia, a także wypracowanie i wzmocnienie kompetencji społecznych i osobistych. Zyskanie szans, jakie mają inni. Uczestnicy otrzymują motywację do działania i dopasowany do potrzeb, konkretny plan aktywizacji.

Od Ciebie zależy to, jakie przyniesie efekty.

Uczestnicy PRACOWNI mają zapewnione, w zależności od potrzeb:

  • → warsztaty zawodowe i praktyki w gdyńskich firmach
  • → doradztwo socjalne i wsparcie psychologiczne
  • → doradztwo zawodowe
  • → pośrednictwo pracy
  • → warsztaty tematyczne z m.in. komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji
  • → stypendia i świadczenia reintegracyjne
  • → spotkania z rehabilitantami, specjalistami ds. potrzeb osób niepełnosprawnych

  System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdyni, PRACOWNIA to inicjatywa Miasta Gdynia, realizowana przez Laboratorium Innowacji Społecznych we współpracy z lokalnymi partnerami: Fundację Gospodarczą, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Bank Żywności.

  Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

  Dofinasowanie projektu z UE: 7 840 749,74

  Całkowita wartość projektu: 9 224 411,46

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.