Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony aktywizacjawgdyni.pl

Laboratorium Innowacji Społecznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://aktywizacjawgdyni.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2018-04-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-05-26

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: LepszyWeb.pl Pracownia Dostępności Cyfrowej.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-04-14

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Prusak

E-mail: b.prusak@lis.gdynia.pl

Telefon: 58 727 39 00

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Laboratorium Innowacji Społecznych

Adres: ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia

E-mail: lis@lis.gdynia.pl

Telefon: 58 727 39 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/)

Dostępność architektoniczna

 1. Siedziba Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
  Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Derdowskiego.
  Do wejścia prowadzą schody, siedziba Laboratorium Innowacji Społecznych znajduję się na 1 piętrze budynku bez windy.
  Wejścia do budynku oraz części biurowej zabezpieczone są systemem zamykania drzwi z zamkami elektromagnetycznymi, sterowanymi zdalnie poprzez domofon przez naciśnięcie dzwonka.
  Dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz na wózkach inwalidzkich dostępne są korytarze i pomieszczenia na I piętrze.
  W promieniu 50 m od wejścia do siedziby Laboratorium Innowacji Społecznych wyznaczone są 3 ogólnodostępne miejsca parkingowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (przy ul. Derdowskiego).
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
  przewodnikiem.
  W siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych nie ma możliwości skorzystania z pomocy
  tłumacza języka migowego.
 2. Centrum Sąsiedzkie – Przystań Opata Hackiego 33, ul. Opata Hackiego 33, 81-062 GdyniaDo obiektu prowadzą dwa wejścia – główne wejście znajduje się od strony ulicy Świętego Mikołaja
  oraz wejście boczne znajduję się od strony ulicy Opata Hackiego.
  Główne wejście do budynku przystosowane jest do osób z niepełnosprawnością ruchową oraz
  poruszających się na wózkach, ze względu na znajdujący się tam podest przedwejściowy.
  Dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz na wózkach inwalidzkich dostępne są korytarze i
  pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach, obiekt jest wyposażony w windę oraz dwie platformy
  przyschodowe.
  W obiekcie znajduje się dwie toalety przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych – jedna
  na parterze oraz jedna na I piętrze.
  W promieniu 50 m od wejścia do Przystani wyznaczonych jest pięć ogólnodostępnych miejsc
  parkingowych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych (przy ul. Opata Hackiego).
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
  przewodnikiem.
  W Centrum nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
 3. Fundacja Gospodarcza ul. Olimpijska 2, 81-538 GdyniaDo obiektu prowadzą dwa wejścia – główne wejście znajduje się od strony ulicy Sportowej oraz wejście boczne znajdujące się od strony ulicy Olimpijskiej.Wejście boczne do budynku przystosowane jest do osób z niepełnosprawnością ruchową oraz poruszających się na wózkach, ze względu na brak schodów i wysokich progów.

  Dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz na wózkach inwalidzkich dostępna jest część korytarza i pomieszczenie nr 1 na parterze. W budynku nie ma windy.

  W obiekcie znajduje się jedna toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Toaleta umiejscowiona jest na parterze na prawo od wejścia bocznego.

  W promieniu 30 m od wejścia bocznego wyznaczone są trzy miejsca parkingowe przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  W Fundacji Gospodarczej nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

 4. Centrum Integracja Gdyni, 81-388 Gdynia, ul. Traugutta 2Placówka Stowarzyszenia Przyjaciół IntegracjiObiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wejście znajduje się nieco powyżej

  poziomu ulicy (wys. dwóch stopni, ok. 50 cm), posiada dostosowany podjazd dla wózków inwalidzkich. Drzwi wejściowe odpowiednio szerokie, rozsuwające się na fotokomórkę. Cały lokal usytuowany na jednym poziomie. Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą poruszać się swobodnie, zarówno w przestrzeni głównej jak i w pokojach doradczych. W lokalu znajduje się dostosowana toaleta.

  Przed budynkiem znajdują się trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełno sprawnościami; kolejna pula miejsc parkingowych jest usytuowana przy ul. Władysława V, w promieniu mniej niż 100 m od obiektu.

  Do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  W Centrum nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego; istnieje możliwość takiego wsparcia w przypadku udziału w niektórych projektach.

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.