Do udziału w programie PRACOWNI zaproszone są:

Do udziału w programie PRACOWNI zaproszone są osoby zamieszkujące Gdynię, które zmagają się jedną z poniższych sytuacji:

  • osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy w Powiatowym Urzędzie Pracy
  • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem, lub wykluczeniem społecznym, lub i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej
  • osoby zmagające się z uzależnieniem od alkoholu
  • osoby z niepełnosprawnością, a także z zaburzeniami psychicznymi
  • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań
  • osoby korzystające z pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ
  • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii
  • osoby mieszkające na gdyńskich obszarach rewitalizowanych