Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości

W dniu 30 maja 2017 r. odbyły się po raz kolejny w Hali Gdynia Arena Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości. W tym roku wydarzenie to cieszyło się jeszcze większym zainteresowaniem niż w latach ubiegłych, zarówno ze strony pracodawców jak i osób poszukujących zatrudnienia. Na targach swoje oferty zaprezentowało 150 wystawców tj. przedsiębiorców, którzy byli zainteresowani zatrudnieniem nowych pracowników, firm szkoleniowych oraz innych podmiotów wspierających aktywizację zawodową. Z ich ofertą zapoznało się ponad 3 tysiące osób odwiedzających. Wśród uczestników targów najliczniejszą grupę stanowiły osoby bezrobotne i poszukujące pracy oraz osoby powracające na rynek pracy po okresie przerwy w zatrudnieniu. W wydarzeniu wzięły udział również osoby, które były zainteresowane zmianą dotychczasowego zatrudnienia oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych szukająca odpowiedniego miejsca do rozpoczęcia swojej ścieżki zawodowej. W ramach targów można było również skorzystać z pomocy fachowców przy sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą, czy wziąć udział w poradach wizażystki. Organizatorzy przedstawiali także propozycje działań w zakresie aktywizacji zawodowej, z których mogą korzystać różne grupy odbiorców. Na targach prezentowaliśmy także ofertę projektu: „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdyni”. Nasze działania zaowocowały przyjęciem pięciu formularzy zgłoszeniowych od osób zainteresowanych wsparciem w ramach projektu, a także pozyskaniem nowych kontaktów od pracodawców oferujących miejsca pracy i staże zawodowe w swoich firmach.

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.