Specjalny asystent pomaga uczestnikom ścieżki dla osób z niepełnosprawnościami!

W projekcie „System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdyni jest specjalna ścieżka dla osób z niepełnosprawnością.

Nie jest tak, że każda osoba niepełnosprawna zostanie skierowana do tej ścieżki. Jest ona dedykowana tym, dla których to właśnie aspekt niepełnosprawności stanowi utrudnienie w odnalezieniu się na rynku pracy.

W ramach tej ścieżki, poza wsparciem typowym dla projektów aktywizacji społeczno-zawodowej i poza specjalistą ds. niepełnosprawności, ważną rolę pełni  asystent osób z niepełnosprawnościami.

Idea asystencji wywodzi się z ruchu Independent Living (Niezależne życie), który rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat 60., mając na celu zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami wejście w społeczeństwo bez wykluczania, otwarte w nim funkcjonowanie, decydowanie o sobie, podejmowanych aktywnościach, autorozwoju, wyborze pracy, stylu życia itp.

Polska, ratyfikując 6 wrzesnia 2012 roku Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, zobowiązała się dążyć do zapewnienia im godnego, możliwie niezależnego życia, poszanowania ich autonomii, ochrony przed dyskryminacją. Jedną z ważnych dróg do osiągnięcia tych celów jest właśnie, według standardów unijnych, zapewnienie osobom z niepełnosprawnością wyrównywania szans i niezależnego życia.

Specjalistyczna ścieżka dla OzN w Centrum Integracja Gdynia uwzględnia, w przypadku potrzebujących tego  uczestników, wsparcie przez Asystenta Osoby Niepełnosprawnej. Pomoc ta jest w projekcie realizowana w ramach świadczenia wolontariatu,  przy użyciu minimalistycznego narzędzia dla maksimum korzyści i rozwoju osoby aktywizowanej.

Jeśli nasi uczestnicy mają problemy z zakresu niedyspozycji ruchowej (zaburzenia sprawności manualnej, równowagi, chodu), intelektualnej (gorsza pamięć, zaburzenia uwagi, trudności natury poznawczej), emocjonalnej (niestabilność emocjonalna, drażliwość, stany depresyjne), czy zaburzenia sensoryczne, mowy, słuchu (różne afazje, zaburzenia komunikacji językowej), mogą liczyć na to, że u nas, z pomocą asystenta na miejscu będą mogli aktywnie realizować ścieżkę.

Dlatego nie obawiajcie się, że  nie poradzicie sobie w projekcie PRACOWNIA. Jeśli chcecie poszukać z nami pracy, wesprzemy Was w każdym obszarze. I pamiętajcie, że potem na rynku pracy też będziecie mieć prawo do takiego asystenta. Warto walczyć o siebie, o marzenia zawodowe, o swoje niezależne życie!

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.