Podpisanie umowy partnerskiej w ramach projektu “System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdyni”

W dniu 03 lutego 2017 roku została podpisana umowa partnerska na rzecz realizacji projektu pn. „System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdyni”, którą w imieniu lidera Gminy Miasta Gdyni podpisał wiceprezydent miasta Pan Michał Guć.

Projekt realizowany będzie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w okresie od grudnia 2016 r. do końca września 2022 r. w partnerstwie czterech instytucji. Partnerem Wiodącym w imieniu Gminy Miasta Gdyni jest Laboratorium Innowacji Społecznych, a partnerami realizującymi specjalistyczne ścieżki wsparcia Fundacja Gospodarcza, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie.

Celem projektu jest zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Projekt kierowany jest dla osób zamieszkujących miasto Gdynię, które korzystają ze wsparcia instytucji miejskich tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub Powiatowy Urząd Pracy. W szczególności osoby o ustalonym profilu III w Urzędzie Pracy, osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem, lub wykluczeniem społecznym korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby bezdomne lub zagrożone wykluczeniem z dostępu do mieszkań, osoby korzystające z pomocy żywnościowej w PO PŻ.

Na terenie Gminy Miasta Gdynia wsparciem zostanie objętych 662 osób, w tym 110 osób z niepełnosprawnościami. W ramach działań projektowych opracowany zostanie Indywidualnego Planu Działania, który obejmował będzie m.in. indywidualne poradnictwo zawodowe, poradnictwo grupowe, indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne, szkolenia i kursy, staże i inne..

Kompleksowe działania w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej współfinansowane będą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 9 224 411,46 zł., z czego dofinasowanie projektu z Unii Europejskie wynosi 7 840 749,74 zł.

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.