Ważne informacje dla uczestników projektu!

Do odwołania zostają wstrzymane działania z uczestniczkami i uczestnikami projektu. Decyzja ta została oparta o aktualne zalecenia epidemiologiczne, w trosce o zdrowie nas wszystkich. ​

 Rekrutacja do projektu System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej trwa. Wypełnione formularze można wysłać pocztą na adres siedziby LIS, partnerów projektu lub mailowo na adres pracownia@lis.gdynia.pl. Spotkania grupy eksperckiej z chętnymi do udziału w projekcie się nie odbywają. O propozycji terminu spotkania zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

 Działania w ramach ścieżki animacji i włączenia społecznego w Przystani Opata Hackiego 33 zostały wstrzymane. Podobnie jak działania ścieżki wsparcia zintensyfikowanego wsparcia społeczno-zawodowego Fundacji Gospodarczej, ścieżki specjalistycznego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Działania w ramach ścieżki wsparcia realizowanej w Centrum Integracji Społecznej, prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie zostały wstrzymane zgodnie z komunikatem Wojewody Pomorskiego z dnia 25 marca 2020r. dla uczestników do 10 kwietnia 2020r.

 Ze wszystkimi można się jednak skontaktować i porozmawiać o projektach.

 Laboratorium Innowacji Społecznych: pracownia@lis.gdynia.pl, tel. 604 414 253

 Fundacja Gospodarcza: sekretariat@fungo.com.pl ; tel. 695 511 172

 Stowarzyszenie Przyjaciół Integracjimonika.merkel@integracja.org , tel. 505 606 776

 • Centrum Integracji Społecznej (Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie) lena.jaroszewska@ab.org.pl ; tel. 515 760 789

 

Uczestnicy i uczestniczki ścieżki animacji i włączenia społecznego mogą dodatkowo zaglądać na grupę Gdynia Przystań Opata Hackiego 33 na Facebooku. Tam sąsiedzi i sąsiadki dzielą się pomysłami na kreatywne sposoby spędzania czasu w domu.