Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji szuka pracownika!

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji/Centrum Integracja Gdynia

w związku z realizacją projektu pt. „System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdyni”, współfinansowanego ze środków EFS

poszukuje doradcy socjalnego

Uczestnikami projektu są osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, próbujące odnaleźć się lub wkroczyć na rynek pracy. W ramach projektu otrzymują wsparcie w zakresie doradztwa i pośrednictwa pracy, poszerzone o specjalistyczne wsparcie. Doradca socjalny ma za zadanie planowanie indywidualnej ścieżki uczestnika (wsparcie specjalistyczne, szkolenia, staże) i wspierać go zarówno w obszarze aktywizacji zawodowej, jak i w zakresie poradnictwa socjalnego; współpracować z trenerem pracy, psychologami oraz specjalistami w zakresie konsultacji niezależnego życia.

Szczegóły w załączniku:

ogłoszenie .doradca socjalny_SPI