Nowe warsztaty w Laboratorium Innowacji Społecznych! Zapraszamy!