Fundacja Gospodarcza w projekcie!

Fundacja Gospodarcza serdecznie zaprasza osoby poszukujące pracy do udziału w projekcie w ścieżce zintensyfikowanego wsparcia społeczno-zawodowego. W obecnej sytuacji chcemy w pigułce przybliżyć ścieżkę wsparcia każdego z Partnerów projektu.

Każdy uczestnik, realizowanej przez Fundację ścieżki wsparcia, otrzymuje indywidualne wsparcie doradcy zawodowego m.in. w zakresie opracowania dokumentów aplikacyjnych, wykonania testów predyspozycji zawodowych, określenia kierunku poszukiwania zatrudnienia oraz wynikających z tego potrzeb szkoleniowych, przygotowania do spotkania z pracodawcą i rozmowy kwalifikacyjnej. Tematyka spotkań jest dopasowywana do zapotrzebowania uczestnika. Wszyscy biorą również udział w warsztatach aktywizacji zawodowej, na których m.in. zapoznają się z funkcjonowaniem rynku pracy, metodami poszukiwania zatrudnienia, mają okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu umiejętności miękkich oraz odkryć drzemiące w nich zasoby. Projekt oferuje również możliwość indywidualnego i grupowego wsparcia psychologicznego oraz pośrednictwo pracy. Przez cały czas trwania projektu, każdy uczestnik jest objęty wsparciem ze strony asystenta osoby aktywizowanej, który czuwa nad realizacją poszczególnych działań.

W zależności od zapotrzebowania uczestników, istnieje możliwość zorganizowania kursu lub stażu zawodowego. Decyzje o realizacji tych form wsparcia zostają podjęte na indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym. Tematyka szkolenia oraz miejsce stażu wybierane są wspólnie z uczestnikiem.

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego, mając na uwadze dobro klientów i pracowników Fundacji Gospodarczej, nie realizujemy osobistych spotkań z uczestnikami. Jednak uczestnicy mają cały czas możliwość zdalnego kontaktu z pracownikami fundacji. Wiemy, że kilka nowo zrekrutowanych osób czeka też na przyjęcie do projektu i rozpoczęcie aktywizacji. Mamy nadzieję, że już niedługo wszystko wróci do normy i będziemy mogli znowu pomagać osobom, które potrzebują wsparcia w powrocie na rynek pracy.

Wszystkie informacje dotyczące realizacji projektu przez Fundację Gospodarczą znajdują się na naszej stronie internetowej www.fundacjagospodarcza.pl w zakładce projekty w fazie realizacji. Zamieszczone są tam również zasady rekrutacji do projektu oraz formularz zgłoszeniowy. Mimo, że w obecnych warunkach formularza rekrutacyjnego nie można wypełnić na miejscu w żadnej z naszych instytucji ani też osobiście go złożyć, istnieje możliwość pobrania dokumentu i wydrukowania go,
a po wypełnieniu i podpisaniu, przesłania go pocztą tradycyjną lub w formie skanu do: Lidera Projektu – Laboratorium Innowacji Społecznych lub Partnerów: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Fundacja Gospodarcza. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli spotkać się z Państwem osobiście!

 

Poniżej zdjęcia pochodzą z warsztatów aktywizacji zawodowej prowadzonych przez doradcę zawodowego Martynę Lemańczyk-Bondzińską.

 

       

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.