Strefa uczestnika

Zapraszamy do udziału w projekcie Pracownia.
Poniżej znajduje się Formularz Rekrutacyjny oraz Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa.

Wypełniony formularz rekrutacyjny należy złożyć u jednego z partnerów w Gdyni:
Laboratorium Innowacji Społecznych (al. Zwycięstwa 96/98)
Fundacja Gospodarcza (ul. Olimpijska 2)
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji (ul. Traugutta 2)
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie- Centrum Integracji Społecznej (ul. Energetyków 13)

W ciągu siedmiu dni przedstawiciel projektu skontaktuje się z Państwem i zaproponuje termin pierwszego spotkania.
Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w PRACOWNI.