ŚCIEŻKA III: WSPARCIE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Program skierowany do osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, fizycznymi i umysłowymi, a także osób doświadczających problemów psychicznych. Dla każdego, kto jest gotowy przełamywać swoje bariery – na początek w myśleniu, później w działaniu. W tempie i sposobie dobranym indywidualnie do uczestnika, pod okiem ekspertów – lekarzy, terapeutów i doradców.

Celem programu Wsparcie dla Osób z Niepełnosprawnością jest pomoc w identyfikacji własnych potrzeb, określenie realnego planu działań, a także jego konsekwentna realizacja. Uczestnik będzie w stanie utrzymać i zdobyć zatrudnienie, a docelowo także prowadzić samodzielne życie.

GŁÓWNE DZIAŁANIA

DORADZTWO ZAWODOWE I POŚREDNICTWO PRACY

Spotkania, podczas których uczestnicy mogą profesjonalnie zdiagnozować swoje predyspozycje zawodowe oraz z zawodowymi doradcami poszukać ofert zatrudnienia, w których będą mogli się realizować. Eksperci pomogą także wypełnić dokumenty aplikacyjne oraz przygotować się do rozmów z potencjalnymi pracodawcami.

DORADZTWO SOCJALNE

To możliwość skorzystania z porad dotyczących m.in. właściwego zrozumienia przepisów prawa, możliwości korzystania z pomocowych programów rządowych, przygotowania niezbędnych dokumentów, a także np. rozwiązywania problemów związanych z mieszkalnictwem oraz barierami architektonicznymi w najbliższym otoczeniu.

SPOTKANIA ZE SPECJALISTAMI NIEZALEŻNEGO ŻYCIA

Konsultacje oraz możliwość skorzystania z zakresu usług specjalistów, którzy mogą pomóc uczestnikowi projektu w dążeniu do samodzielnego życia. Oferta dopasowana jest do potrzeb podopiecznego – od usług rehabilitantów i dietetyków, po lekarzy specjalistów i psychoterapeutów. Przeanalizują sytuację i pomogą wypracować rozwiązania.

SZKOLENIA ZAWODOWE

To sposób na zyskanie dostępu do aktualnych ofert pracy i podniesienie własnej atrakcyjności na rynku zatrudnienia. Możliwości są szerokie –m.in. obsługa programów graficznych, pozycjonowanie stron internetowych, księgowość, kadry i płace, archiwizacja, praca biurowa, kursy np. florystyki czy obsługi wózków widłowych.

STAŻE I PRAKTYKI

Możliwość sprawdzenia się w strukturach organizacji lub u lokalnych pracodawców. To także szansa na złapanie pierwszych doświadczeń zawodowych, nauki pracy w zespole czy radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Najlepsi mogą mieć możliwość zdobycia zatrudnienia po zakończonych praktykach i stażach.

WSPARCIE TRENERA PRACY

Opiekun nie tylko pomoże znaleźć osobie niepełnosprawnej satysfakcjonujące zatrudnienie, ale także je utrzymać. Taka współpraca rozpoczyna się już od wsparcia w nawiązaniu pierwszego kontaktu z pracodawcą i treningach rozmowy kwalifikacyjnej, po poradnictwo w zakresie zdobywaniu nowych kompetencji i wywiązywania się z obowiązków służbowych.

→  SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA

Warsztaty dla osób, które nie opanowały podstawowych umiejętności obsługi komputera. Uczestnicy mogą nauczyć się korzystać z popularnych pakietów biurowych, zakładać skrzynki e-mail oraz prowadzić korespondencję, korzystać z Internetu – zwłaszcza pod kątem poszukiwania zatrudnienia i aplikowania na wybrane oferty.

PONADTO

Uczestnicy mogą skorzystać z diagnozy funkcjonalnej oraz wsparcia tłumacza języka migowego. Podopieczni programu PRACOWNIA otrzymują bezpłatne bilety ZKM, a także stypendia finansowe. Ostatnia oferta skierowana jest do osób odbywających praktyki i staże w firmach lub organizacjach.

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ INTEGRACJI

Działają na rzecz poprawy jakości życia osób z wszelkiego rodzaju niepełnosprawnością już od 1994 roku. Od początku istnienia kruszą bariery nie tylko architektoniczne, ale także i te głęboko zakorzenione w myśleniu. I to nie tylko osób pełnosprawnych – także swoich podopiecznych. Działacze Integracji stale pomagają odkrywać, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych.

Po 20 latach funkcjonowania Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji to prężnie działająca organizacja, prowadząca sieć Centrów Integracja i własną Infolinię. Organizują warsztaty zawodowe i łączą pracodawców poszukujących pracowników z niepełnosprawnością z kandydatami poszukującymi zatrudnienia. Prowadzą własną, sprawdzoną bazę ofert i kandydatów do pracy. Szkolą także pracodawców i pracowników firm do pracy z niepełnosprawnymi współpracownikami oraz klientami.  Wydają magazyn „Integracja” oraz największy portal o tematyce niepełnosprawności: Niepelnosprawni.pl, przygotowują program telewizyjny „Misja Integracja” i kilka serwisów tematycznych. Tworzą głośne kampanie społeczne, zasłużonych nagradzają Medalem Przyjaciel Integracji, wybierają Człowieka bez barier, organizują Wielką Galę Integracji oraz promują Liderów Dostępności. Regularnie przeprowadzają audyty dostępności architektonicznej budynków – biur i przestrzeni publicznej, wskazując na dobre praktyki i sugerują zmiany, które ułatwiają życie osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Uświadamiają, że każdy może takich rozwiązań kiedyś potrzebować.

Doprowadzają do zmian prawa i świadomości społecznej. Dzięki ich działaniom osoby niepełnosprawne fizycznie, motorycznie czy umysłowo są pełnoprawnymi mieszkańcami i pracownikami.

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.