ŚCIEŻKA I: AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA I WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

Działania skierowane do wszystkich uczestników PRACOWNI oraz ich rodzin – niezależnie od wykształcenia, umiejętności, doświadczenia zawodowego czy zakresu zainteresowań. Celem realizacji programu Aktywność Obywatelska i Włączenie Społeczne jest wsparcie w odnalezieniu się w codzienności, nabyciu lub wzmocnieniu podstawowych kompetencji społecznych. Udział w tym programie to możliwość odkrycia własnego potencjału, mocnych i słabych stron. To pierwszy krok do wytyczenia przemyślanych kierunków zmian.

GŁÓWNE DZIAŁANIA

SPOTKANIA Z PRZEDSTAWICIELAMI LOKALNEGO RYNKU PRACY

To dobry trening przez pierwszymi rozmowami kwalifikacyjnymi i poszukiwaniem zatrudnienia, To możliwość wglądu w aktualny rynek pracy, a także zapoznania się z oczekiwaniami pracodawców wobec pracowników i kandydatów. Przedstawiciele firm odpowiedzą na pytania uczestników programu, a także udzielą praktycznych wskazówek.

WARSZTATY TEMATYCZNE

Zajęcia, których uczestnicy zdobywają praktyczną wiedzę oraz kompetencje osobiste. Będzie można wziąć udział m.in. w warsztatach prawno-ekonomicznych, dotyczących zdrowia, podstaw psychologii społecznej i przedsiębiorczości. To podstawy, które pomogą nie tylko w życiu zawodowym, ale także i prywatnym. Szczegółowy zakres zajęć dopasowany będzie do potrzeb i oczekiwań uczestników.

WOLONTARIAT W WYBRANYCH ORGANIZACJACH I INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

To możliwość poznania firm, fundacji pozarządowych czy instytucji publicznych od środka. Zdobycie doświadczeń i praktycznych umiejętności, a także poznanie kultury pracy. To szansa na przypomnienie sobie podstawowych umiejętności oraz odkrycie potencjału, zainteresowań, a także punktów, nad którymi warto popracować.

WARSZTATY HOBBYSTYCZNE

Pole do odkrycia nowych zainteresowań. Kreatywnych, technicznych, relaksujących czy wyciskających siódme poty – to zależy już od uczestników. Warsztaty hobbystyczne organizowane są przez doświadczonych animatorów i instruktorów, stanowią także przestrzeń otwartą dla tych uczestników PRACOWNI, którzy chcą podzielić się swoją pasją z innymi.

LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH

To samodzielna jednostka budżetowa Urzędu Miasta Gdyni, odpowiedzialna za rozwijanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań społecznych, skierowanych do mieszkańców Gdyni – tak, by bez względu na wiek, pochodzenie społeczne czy miejsce zamieszkania poprawiać ich jakość życia. To także idea, która wyrosła z myślenia, że miasto, aby mogło rozwijać się w sposób zrównoważony, potrzebuje nowatorskich pomysłów w działalności społecznej, równolegle do sfery technologii czy gospodarki. Dzięki synergii tych obszarów działania samorządu mogą przynosić efekty nie tylko pożądane, ale także trwałe.

Wśród działań LIS, poza projektem PRACOWNIA jest: rewitalizacja obszarów zdegradowanych Miasta Gdynia, koordynacja działań Gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego, prowadzenie Młodzieżowego Centrum Innowacji Społecznych i Designu „Wymiennikownia”, organizacja wydarzeń w Pracowni Laboratorium Innowacji Społecznych – klastra innowacji społecznych, a także współrealizacja projektów partnerskich. Działalność LIS to także organizowanie i współorganizowanie szeregu wydarzeń, jak m.in. Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej GDYNIA OPEN, Festiwali GRAMY i Gdynia Breaks oraz konferencji TEDxGdynia.

Działania LIS to niezliczone już konsultacje społeczne i spotkania z mieszkańcami. Tysiące godzin rozmów o potrzebach miasta i projektowania zmian. LIS wypracowało i realizuje dobre praktyki partycypacji społecznej, wierząc, że dzięki włączeniu mieszkańców w proces zmian, proponowane rozwiązania będą dopasowane do potrzeb i oczekiwań gdynian.

ŚCIEŻKA II: INTENSYWNE WSPARCIE SPOŁECZNO-ZAWODOWE

ŚCIEŻKA III: WSPARCIE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

ŚCIEŻKA IV: CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.