Jak dołączyć do PRACOWNI?

Pierwszym krokiem jest wizyta w Laboratorium Innowacji Społecznych (al. Zwycięstwa 96/98) lub w siedzibie jednego z Partnerów projektu: Fundacji Gospodarczej (ul. Olimpijska 2), Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji (ul. Traugutta 2), Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie (ul. Energetyków 13) oraz wypełnienie formularza rekrutacyjnego. Przedstawiciele projektu w ciągu siedmiu dni zaproponują termin spotkania, podczas którego określone zostaną potrzeby danego uczestnika oraz określą rodzaj ścieżki wsparcia realizowanego u konkretnego Partnera. Na tej podstawie opracowany zostanie indywidualny program wsparcia oraz wskazana zostanie proponowana ścieżka projektu. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w PRACOWNI.

Przyjdź. Zacznij zmiany, które poprawią życie Twoje lub i całej rodziny