O projekcie

SYSTEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W GDYNI, PRACOWNIA

Cel szczegółowy projektu: Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

 

Na drodze do stabilizacji

 

Długotrwałe bezrobocie, bezdomność, problemy z miejscem zamieszkania i finansami  – mogą mieć wiele powodów. Pamiętaj, że z każdej sytuacji można znaleźć wyjście. Pierwszym krokiem w podróży do zmiany jest motywacja i zdefiniowanie realnych celów. Potrzebny jest konkretny plan działania, dopasowany do potrzeb i możliwości.  ramach Systemu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej PRACOWNIA przygotowaliśmy więc aż cztery różne pogramy pomocowe.

 

Cztery ścieżki wsparcia

Osobom dążącym do samodzielnego życia, stabilizacji, pomagamy rozpoznać potrzeby oraz znajdujemy sposoby w ich zaspokajaniu. PRACOWNIA kładzie nacisk nie tylko

na wejście na otwarty rynek pracy, zdobycie i utrzymanie zatrudnienia, a także wypracowanie i wzmocnienie kompetencji społecznych i osobistych. Zyskanie szans, jakie mają inni. Uczestnicy otrzymują motywację do działania i dopasowany do potrzeb, konkretny plan aktywizacji.

Od Ciebie zależy to, jakie przyniesie efekty.

 

ŚCIEŻKA I: AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA I WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

ŚCIEŻKA II: INTENSYWNE WSPARCIE SPOŁECZNO-ZAWODOWE

ŚCIEŻKA III: WSPARCIE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

ŚCIEŻKA IV: CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

 

Uczestnicy PRACOWNI mają zapewnione, w zależności od potrzeb:

→ warsztaty zawodowe i praktyki w gdyńskich firmach

→ doradztwo socjalne i wsparcie psychologiczne

→ doradztwo zawodowe

→ pośrednictwo pracy

→ warsztaty tematyczne z m.in. komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji

→ stypendia i świadczenia reintegracyjne

→ spotkania z rehabilitantami, specjalistami ds. potrzeb osób niepełnosprawnych

 

System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdyni, PRACOWNIA to inicjatywa Miasta Gdynia, realizowana przez Laboratorium Innowacji Społecznych we współpracy z lokalnymi partnerami: Fundację Gospodarczą, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Bank Żywności.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dofinasowanie projektu z UE: 7 840 749,74

Całkowita wartość projektu: 9 224 411,46