Zapraszamy na seminarium pn. “Osoby niepełnosprawne na rynku pracy- prewencja wypadkowa”

Uprzejmie zapraszamy na seminarium pn. „Osoby niepełnosprawne na rynku pracy – prewencja wypadkowa”, współorganizowane w partnerstwie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji Centrum Integracja.

22 września w godzinach 9:00- 15:30 (od 14:30 dyskusja oraz lunch), w Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni

Seminarium obejmuje 3 bloki tematyczne, zespół projektu System Aktywizacji Społeczno- Zawodowej w Gdyni szczególnie poleca Państwu blok III.

Podczas seminarium możliwe będzie uzyskanie kompletu informacji oraz wsparcia od ekspertów w obszarze zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

Szczegółowy program:

22 września 2017 r. w godz. 9.00 – 15.30 Laboratorium Innowacji Społecznych

PPNT Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98

Wejście od ul. Stryjskiej

 

Godz. 9:00 – 09:30 Rejestracja uczestników

Godz. 9:35 – 11:00 BLOK I

Prawo a osoby z niepełnosprawnością;

Orzeczenie o niepełnosprawności – prawne usytuowanie orzeczenia; Organizacja stanowiska pracy dla pracownika z niepełnosprawnością, charakter wykonywanej pracy a niepełnosprawność.

Godz. 11:00 – 11:15 Przerwa kawowa

Godz. 11:15 – 12:45 BLOK II

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe – przyczyny i skutki;

Obowiązki pracodawcy i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; Obowiązki pracodawcy i ochrona prawna pracowników po wypadku lub w związku z chorobą zawodową;

Powrót do pracy po wypadku – rehabilitacja powypadkowa;

Wystąpienie osoby z niepełnosprawnością, która uległa wypadkowi oraz odbyła rehabilitację;

12:45 – 13:00 Przerwa kawowa

Blok III

Godz. 13:00 – 14:30

Współczesne zagrożenia w miejscu pracy: stres w miejscu pracy i metody radzenia sobie ze stresem, mobbing i inne formy łamania prawa do równego traktowania. Jak przekonać pracodawcę, aby zatrudnił pracownika z niepełnosprawnością?

Promowanie rozwiązań ułatwiających pracodawcom zatrudnianie osób z niepełnosprawnością;

Atrakcyjne miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnością;

Przykłady dobrych praktyk w zarządzaniu niepełnosprawnością w firmie.

14:30 – 15:00 Dyskusja. Zakończenie Seminarium

15:00 – 15:30 Lunch

ZAPRASZAMY

Uprzejmie prosimy o zgłoszenie udziału pod nr tel. 58 727 39 11

lub e-mailowo: pracownia@lis.gdynia.pl

 

 

 

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.