Rozmowa z uczestniczką ścieżki wsparcia realizowanej w Fundacji Gospodarczej!

Rozmowa z Panią Alicją, uczestniczką projektu: „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdyni”, która skorzystała ze ścieżki wsparcia oferowanej przez Fundację Gospodarczą i w wyniku aktywizacji otrzymała propozycję pracy i podjęła zatrudnienie.

Pani Alicja przystąpiła do projektu w listopadzie 2020 r. Została objęta opieką asystenta osoby aktywizowanej, pomocą doradcy zawodowego, usługami pośrednika pracy oraz wsparciem psychologicznym. Na przełomie roku odbyła także szkolenie zawodowe zgodne z Jej predyspozycjami i zapotrzebowaniem ze strony rynku pracy, w wyniku którego podniosła kwalifikacje zawodowe. W lutym 2021 r. pośrednik pracy zaproponował Pani Alicji udział w trzymiesięcznym stażu zawodowym. Uczestniczka przyjęła tą propozycję i podjęła staż, który zakończył się propozycją kontynuowania współpracy w ramach umowy o pracę. Pani Alicja od czerwca b.r. pracuje. Trzymamy kciuki żeby  nowa praca przynosiła Jej wiele radości i satysfakcji.

Krótką rozmowę z uczestniczką przeprowadził w ostatnich dniach asystent osoby aktywizowanej:

– Proszę powiedzieć Pani Alicjo, jakie są Pani wrażenia z udziału w projekcie?

„Bardzo pozytywne. Cieszę się, że dostałam bardzo dużą pomoc i jeżeli chodzi o kursy graficzne i rozmowy z doradcą zawodowym, z panem (asystentem osoby aktywizowanej), czy z panem psychologiem również. Także jak najbardziej pozytywne odczucia.”

– A jakie są Pani spostrzeżenia dotyczące oferowanego w projekcie wsparcia psychologicznego?

„Z własnego doświadczenia wiem, że bardzo potrafi pomóc w różnych kwestiach. I naprawdę nie ma się czego bać. Jest to osoba przeszkolona i z zamiłowaniem wykonuję tę pracę.”

– Czy uważa Pani, że warto wziąć udział w projekcie, a jeśli tak, to jak zachęciłaby Pani osoby potrzebujące wsparcia do zgłoszenia się do projektu?

„Warto przystąpić do projektu, ponieważ bardzo to zwiększa szanse zatrudnienia, można się czegoś nowego nauczyć, można poznać nowych ludzi. Także warto wyjść z domu.”

Mimo pandemii i trudnej sytuacji na rynku pracy, wielu naszych uczestników może opowiedzieć podobne historie związane z uczestnictwem w projekcie, które zakończyło się podjęciem zatrudnienia. Zachęcamy osoby potrzebujące aktywizacji społeczno-zawodowej do skorzystania ze wsparcia oferowanego w naszym projekcie.

 

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.