Podsumowanie pierwszych 9 miesięcy projektu w Centrum Integracja!

Do tej pory na naszą ścieżkę weszło 18 osób – trzy podjęły zatrudnienie, dwie rozpoczęły we wrześniu atrakcyjne staże (jako asystent muzealny i  jako redaktor wspierający w wydawnictwie pedagogicznym). W kolejce czeka sześć następnych miejsc stażowych, dopasowanych do możliwości, kompetencji i zainteresowań  uczestników.

Odbyliśmy dotychczas 42 godziny spotkań warsztatowych z psychologiem, 42 godziny spotkań z doradcą zawodowym; nasi uczestnicy otrzymali  prawie sto  godzin wsparcia indywidualnego od psychologa i konsultantów niezależnego życia, regularnie spotykamy się  z trójmiejskimi pracodawcami. Każde takie spotkanie i warsztat to wiele przegadanych godzin kilkuosobowego zespołu pracowników, po to, aby wsparcie było jak najbardziej „szyte na miarę”.

Naszą ścieżkę nazywamy ścieżką małych kroków. Od początku pomysł na aktywizację naszych podopiecznych był taki, żeby zastosować jak najbardziej zindywidualizowane i podejście –  każdy z uczestników ma wsparcie doradcy socjalnego – asystenta osoby aktywizowanej.  W pracy z osobami z niepełnosprawnościami kluczem do sukcesu w aktywizacji jest nacisk na motywację, wypracowanie gotowości do zmiany, zbudowanie poczucia sprawstwa i poczucia własnej wartości.

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.