Pierwszy warsztat ścieżki animacji i włączenia społecznego w 2021r.

W dniu 22 stycznia 2021 roku, w ramach projektu System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Gdyni odbył się warsztat artystyczny pt. ,,Pouring czyli malowanie przez wylewanie”.

Spotkanie odbyło się w Przystani Opata Hackiego 33 w Gdyni Chyloni w godzinach 17:00-19:00

Warsztaty  prowadziła jedna z uczestniczek projektu, dyplomowana absolwentka ASP w Gdańsku w ramach  podzadania 1.3 (działania na rzecz wzmacniania wolontariatu jako narzędzia aktywizacji zawodowej ).

Technika pouringu spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestniczek projektu, dla każdej z nich było to nowe doświadczenie rozwijające zainteresowania i możliwość stworzenia wyjątkowych prac.

Podczas warsztatu panowała bardzo serdeczna atmosfera, co obrazuje jedno ze zdjęć.

Z uwagi na trwającą epidemię COVID -19 warsztat odbył się z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz z ograniczoną ilością uczestników.

Na prośbę osób, które nie mogły wziąć udziału w warsztacie oraz potrzebę dalszego tworzenia przez osoby, które wzięły udział w spotkaniu część druga ,,Pouringu czyli malowania przez wylewanie” odbędzie się na początku lutego b.r.

Zapraszamy!

Zdjęcie przedstawia grupę uczestniczek warsztatu na tle plakatu promującego projekt.

Zdjęcie przedstawia grupę uczestniczek warsztatu na tle plakatu promującego projekt.

Zdjęcie przedstawia stół z farbami oraz osoby malujące swoje obrazy.

Zdjęcie przedstawia stół z farbami oraz osoby malujące swoje obrazy.

Zdjęcie przedstawia gotowy pomalowany obraz przez uczestniczkę projektu.

Zdjęcie przedstawia malowany przez uczestniczkę projektu gotowy obraz.

Zdjęcie przedstawia obraz namalowany podczas warsztatów. Obraz przedstawia czerwono-białą abstrakcję.

Zdjęcie przedstawia obraz namalowany podczas warsztatów . Obraz przedstawia czerwono-białą abstrakcję.

Zdjęcie przedstawia dwa obrazy namalowane podczas warsztatów. Obrazy przedstawiają kolorowe abstrakcję.

Zdjęcie przedstawia dwa obrazy namalowane podczas warsztatów. Obrazy przedstawiają kolorowe abstrakcję.

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.