Pierwszy taki program wsparcia – prezentacja projektu podczas spotkania Gdyńskiego Partnerstwa na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Od ustalenia planu działania, przez m.in. warsztaty zawodowe i poradnictwo specjalistów. Cel: znalezienie pracy – to w mocnym skrócie to, na czym polegać będzie nowy projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób w trudnej sytuacji życiowej. Jest to tym samym pierwszy w mieście program, który tak mocno koncentruje się na indywidualnym podejściu do uczestnika. Liderem programu jest Miasto Gdynia, a realizowany będzie przez aż cztery różne miejskie instytucje Rekrutacja trwa.

Szczegóły programu aktywizacji społeczno-zawodowej zostały przedstawione na ostatnim spotkaniu Gdyńskiego Partnerstwa na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, 13 lutego w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. Choć program nie miał jeszcze oficjalnej inauguracji, to pierwsze działania rozpoczęły się już w grudniu ubiegłego roku. Cały projekt ma trwać do września 2022 roku, a udział ma wziąć łącznie 662 osoby. To mniej więcej 120 uczestników rocznie.

– Od grudnia ubiegłego roku prowadzimy nabór chętnych, przyjęliśmy już pierwsze zgłoszenia. – mówiła Beata Prusak z Laboratorium Innowacji Społecznych – Rekrutacja trwać będzie przez cały czas, a do projektu będzie można dołączyć jeszcze do wiosny 2022 roku. Do udziału zachęcamy osoby dotknięte lub zagrożone wykluczeniem społecznym. Chcemy, by uczestnicy po zakończeniu programu mogli nie tylko wrócić na rynek pracy, ale by dzięki zdobytym umiejętnościom i wiedzy, czuli się tam dobrze. Ponieważ potrzeby osób do których chcemy dotrzeć są bardzo różne, ścieżki aktywizujące uczestników również będą zróżnicowane. Otrzymają kompleksowe wsparcie – dodaje Beata Prusak.

Udział w projekcie mogą wziąć więc osoby zamieszkujące Gdynię oraz będące w trudnej sytuacji życiowej. Zmagające z niepełnosprawnościami; osoby długotrwale bezrobotne (zakwalifikowane do III profilu pomocy w Urzędzie Pracy); osoby zmagające się z problemami z zachowaniem stałego miejsca zamieszkania; korzystające ze świadczeń pomocy społecznej; przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii czy zamieszkujących obszary objętych gdyńskim Programem Rewitalizacji.

Cztery ścieżki wsparcia

Program realizowany jest przez partnerów: Fundację Gospodarczą, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji Centrum Integracja Gdynia, Towarzystwo Przyjaciół Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie prowadzące Centrum Integracji Społecznej w Gdyni. Partnerem wiodącym jest Laboratorium Innowacji Społecznych. Każda z tych instytucji realizować będzie inną ścieżkę aktywizacji, której forma będzie maksymalnie dopasowana do uczestnika.

–  Z każdym uczestnikiem spotkamy się indywidulanie. Chcemy porozmawiać, poznać dokładne potrzeby, oczekiwania związane z projektem, osobiste uwarunkowania. Na tej podstawie będziemy mogli dopasować siły i środki do konkretnej osoby – dodaje Beata Prusak z Laboratorium Innowacji Społecznych.

W Laboratorium Innowacji Społecznych realizowana będzie ścieżka „Aktywność obywatelska i włączenie społeczne”, której uczestnicy będą spotykać się z pracodawcami z lokalnego rynku pracy. Wezmą także udział w warsztatach hobbystycznych i tematycznych, od prawno-ekonomicznych po dotykających tematów psychologii społecznej i zdrowia. Podejmą się także wolontariatu w wybranych organizacjach i instytucjach publicznych, a także będą mogli wziąć bezpłatny udział w wybranych wydarzeniach z oferty kulturalnej miasta. To ścieżka nastawiona na zdobycie nowych doświadczeń i kompetencji.

Fundacja Gospodarcza realizować będzie ścieżkę „Intensywnego wsparcia społeczno-zawodowego” dla osób, które mają wyuczony konkretny zawód i umiejętności, ale z różnych powodów wypadły z rynku pracy. Uczestnicy będą mogli skorzystać z doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy, pomocy psychologicznej w zakresie rozwiązywania bieżących problemów, szkoleń zawodowych i warsztatów z zakresu obsługi komputera. Wezmą także udział w stażach i praktykach zawodowych oraz będą mieli szansę otrzymać stypendia finansowe.

W Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracji prowadzone będzie ścieżka „Wsparcia dla osób z niepełnosprawnością”. Uczestnikom zaoferowane zostanie doradztwo socjalne, spotkania ze specjalistami niezależnego życia (rehabilitantami, dietetykami, lekarzami) oraz psychologami. Ponadto ścieżka ta nastawiona jest na zdobycie umiejętności zawodowych, stąd możliwość uczestnictwa w stażach i praktykach, opieka trenera pracy i doradztwo zawodowe.

Ostatnia ścieżka realizowana będzie przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Alberta, w specjalnie powołanym do tego celu Centrum Integracji Społecznej. Siedziba CIS znajduje się już przy ul. Energetyków 13A (dawna Zasadnicza Szkoła Budownictwa Okrętów). Uczestnicy tego programu wezmą udział w warsztatach i szkoleniach zawodowych. Otrzymają wsparcie psychologia, doradcy zawodowego i pracownika socjalnego. Ponadto wezmą udział w programie reintegracji społecznej oraz będą mogły otrzymać ubezpieczenie, ciepły posiłek i świadczenia integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Zajęcia tej ścieżki – jako jedyne – będą mieć ścisłe ramy czasowe, realizowane będą od poniedziałku do piątku w godz. 8-14.

Jak wziąć udział?

Należy przyjść w do Laboratorium Innowacji Społecznych (al. Zwycięstwa 96/98) lub do siedzib poszczególnych Partnerów i wypełnić formularz rekrutacyjny. Realizatorzy programu w ciągu siedmiu dni zaproponują termin spotkania. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.