Nowy doradca socjalny w ścieżce dla Osób z Niepełnosprawnościami Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Przedstawiamy Państwu Dagmarę Piekutowską, pracownika socjalnego.

Dagmara pełni w ścieżce ważną rolę – jest dobrym duchem uczestników, planuje ich indywidualny plan działań i dba o to, żeby otrzymali właściwe wsparcie, zarówno w zakresie aktywizacji zawodowej, jak i w problemach życia codziennego.

Przeczytajcie, co Dagmara Piekutowska napisała o sobie:

„Tytuł pracownika socjalnego ze specjalizacją kliniczną uzyskałam w 2013 roku, kończąc studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. To nie był koniec mojej edukacji. Uzyskałam kolejno specjalizację z Interwencji Kryzysowej, uzależnień oraz socjoterapii. Zdobywałam swoje doświadczenie zawodowe pracując jako pracownik socjalny w Polsce, Indiach oraz Hiszpanii.

W projekcie Pracownia pełnię rolę doradcy socjalnego. Wspieram osoby z niepełnosprawnością w trakcie realizacji indywidualnego planu działania. Pracuję metodą case study, która opiera się na dążeniu do pozytywnej zmiany w dotychczasowej sytuacji życiowej koncentrując się na jednostce, jednocześnie nie ignorując potrzeb społecznych.

Metoda pracy z indywidualnym przypadkiem zakłada indywidualne wsparcie osoby aktywizowanej w tym diagnozę socjalną, obserwację, wywiad motywujący, udzielanie wsparcia, wczesną interwencję, umacnianie, psychoedukację , prowadzenie treningów interpersonalnych/psychospołecznych, poradnictwo. Najważniejszym elementem są regularne treningi radzenia sobie z konkretną niepełnosprawnością, wsparcia oparte na działaniu i edukacji. Wspólnymi siłami radzimy sobie z brakiem motywacji, negatywnym myśleniem oraz uczymy się pozytywnych wzorców w funkcjonowaniu z chorobą.

Wierzę w to, że kluczową rolą w radzeniu sobie z trudnościami odgrywa nasze poczucie sprawstwa. Motywacja pozwalająca każdemu z nas na efektywną adaptację w świecie w połączeniu z podstawową ufnością co do możliwości zarządzania zmianą, oddziaływania na naszą rzeczywistość; przekonanie o możliwości poradzenia sobie przy pomocy dostępnych zasobów; umiejętność ich dostrzegania. Zaopatrzenie się w narzędzia otwiera nas na nowe doświadczenia i kształtuje postawę ufności wobec możliwości rozwiązania pojawiających się wyzwań”.

W projekcie „System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdyni – Pracownia” Dagmara Piekutowska współpracuje z trenerem pracy, psychologami oraz specjalistami w zakresie konsultacji niezależnego życia, aby wsparcie udzielane naszym klientom był jak najbardziej spójne oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb, możliwości i oczekiwań każdej osoby.

2010 r. praktyki w Indiach, NGO Kalrav School, Bharuch program kliniczny dla dzieci z niepełnosprawnością

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.