„Maj za majem, lipiec za lipcem, żaby kumkają, świerszcz stroi skrzypce…”(Jacek Janczarski) – Fundacja Gospodarcza – co u niej?

W Fundacji Gospodarczej wczesnym latem również dużo się dzieje… W projekcie mamy siedmiu nowych uczestników, których włączyliśmy do grona aktywizowanych przez nas osób. Asystent osób aktywizowanych jest w stałym kontakcie ze wszystkimi uczestnikami, umawia na spotkania, dopytuje jak pomóc, kontaktuje ze specjalistami, wspiera i motywuje do działania. Doradca zawodowy prowadzi indywidualne spotkania doradcze, w niedługim czasie planuje też realizację warsztatów aktywizacji zawodowej dla uczestniczek i uczestników, którzy nie korzystali jeszcze z tego wsparcia. Prosimy o zarezerwowanie sobie czasu na przełomie lipca i sierpnia. Brokerzy edukacyjni poszukają instytucji szkoleniowych, które zaktywizują naszych uczestników poprzez realizację szkoleń zawodowych. W czerwcu udało się uruchomić w naszej siedzibie 3 szkolenia grupowe realizowane w niewielkich zespołach, tak by zapewnić naszym uczestnikom bezpieczne warunki do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Dziś po okresie zawieszenia usług, spowodowanym pandemią koronawirusa, wznowił udzielanie indywidualnego wsparcia psychologicznego nasz psycholog. W najbliższym czasie wznowimy również spotkania w ramach grupy wsparcia. Pośrednik pracy ma również dużo zajęć związanych z poszukiwaniem ofert pracy oraz miejsc odbywania staży dla naszych uczestniczek i uczestników. Aktualnie trwają staże zawodowe, w których kontynuują udział trzy osoby. Mamy nadzieję, że aktywizacja ta zaowocuje zatrudnieniem naszych uczestników, po zakończeniu stażu w tych placówkach – trzymamy kciuki!

Z uwagi na utrzymujące się realne zagrożenie zakażeniem koronowirusem COVID-SARS 19, nadal wszyscy stosujemy się do obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych tj. przed rozpoczęciem spotkań prowadzimy wywiady z uczestnikami odnośnie ich samopoczucia, realizujemy wyłącznie spotkania w niewielkich grupach, zapewniając 4 m2 powierzchni na każdego uczestnika w pomieszczeniu oraz co najmniej 2-metrowy odstęp od pozostałych osób, obowiązkowo w trakcie spotkań zakrywamy usta i nos, często dezynfekujemy ręce i powierzchnie oraz wietrzymy pomieszczenia.

Grupa Ekspercka w maju wznowiła realizację spotkań z kandydatami do projektu, dlatego spodziewamy się, że w niedługim czasie osoby potrzebujące wsparcia dowiedzą się o naszych działaniach i zgłoszą się do udziału w aktywizacji społeczno-zawodowej.

        

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.