Kampania WCHODZĘ!

Co roku maj w Gdyni upływa pod hasłem miesiąca wrażliwości. Od kilku lat w ramach kampanii „Wchodzę. Zawsze jest jakieś wejście” sympatyczna animowana Ulka i jej przyjaciele, osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, zapoznają mieszkańców naszego miasta z problematyką związaną z niepełnosprawnością. W tym roku hasłem przewodnim kampanii jest dostępność, czyli temat, który prędzej czy później, na jakimś etapie życia, dotknie każdego z nas. A każdy powinien mieć taką samą możliwość uczestniczenia w życiu społecznym. Kampania startuje z hasłem: „Dostęp nie zawsze oznacza dostępność. Chcemy świata dostępnego dla każdego”. O tym, czym jest dostępność, pisze Anna Dobkowska, specjalistka ds. niepełnosprawności w Ścieżce Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji:

 

DOSTĘPNOŚĆ CZYLI WOLNOŚĆ

Dlaczego dostępność jest tak ważna? Ponieważ daje nam wolność w działaniu, w byciu niezależnym, samodzielnym, aktywnym. Pozwala korzystać z otaczającej mnie przestrzeni,
w sposób zrównoważony, który daje mi wybór, a nie narzuca, określonego postępowania, użytkowania czy odbioru.

Jako osoba z niepełnosprawnością, na co dzień poruszam się na wózku aktywnym, każdego dnia napotykam na różnorodne bariery architektoniczne, które utrudniają, lub wręcz uniemożliwiają mi samodzielne poruszanie się, a tym samym dotarcie do wyznaczonego celu. Jednak, to nie jedyne bariery. Jedne z najtrudniejszych do pokonania są bariery mentalne, które są w nas samych w każdym człowieku, to wyobrażenia i stereotypy o osobach
z niepełnosprawnościami, którymi ludzie kierują się w relacjach, w komunikowaniu się, czy sposobie bycia. Świat jest jeden, ale jakże pojemny i różnorodny. Nie komplikujmy go, przez bariery, uwalniajmy je, czyniąc świat bardziej dostępnym dla innych, a tym samy dla nas samych.

Dostępność dla każdego będzie czymś innym – wolnością wyrażoną poprzez: język, możliwości komunikacyjne, kulturowe, świat sztuki, religię, niepełnosprawność bez barier, jak i wiele innych wymiarów.

Czym zatem dostępność jest dla mnie?

Dostępność, to taki sposób zorganizowania świata, w którym każdy czuje się dobrze.
To brak barier, równość między ludźmi i poczucie niezależności każdego człowieka.

Dostępność, daje każdej osobie możliwość pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym i gospodarczym. Starajmy się myśleć, działać i kreować rzeczywistość tak, by być wolnym niezależnym a dzięki temu uwalniać świat od braku dostępności. Dostępność, jest prawem każdego człowieka, dlatego nie chciałabym, aby moje życie skupiało się na barierach, lecz na możliwościach i wyborach, które umożliwia mi dostępność. Dlatego zachęcam do myślenia, aktywnego działania i rozwijania się w obszarze świata bez wykluczania.

Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami nakłada na podmioty publiczne obowiązek zapewnienia dostępności w trzech obszarach:

  • architektonicznym
  • cyfrowym
  • Informacyjno-komunikacyjnym.

Dostępność ma być zapewniona przez stosowanie uniwersalnego projektowania lub racjonalnych usprawnień, utrudnień w budynkach, transporcie, Internecie, usługach i relacjach i komunikacji międzyludzkiej.

odgrywa ważną rolę w kształtowaniu pojęcia funkcjonalności i dostępności środowiska zbudowanego dla wszystkich użytkowników i przynosi korzyść wszystkim członkom społeczeństwa. Przyczynia się do promowania równego, a tym samym sprawiedliwego dla wszystkich, dostępu do dóbr i usług, z uwzględnieniem potrzeb tych użytkowników, których funkcjonowanie jest w pewnym aspekcie ograniczone.

Niech zatem dostępność będzie mieć wymiar uniwersalny na zasadach równego dostępu dla każdego, co tworzone jest dla człowiek i przez człowieka.

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.