Fundacja Gospodarcza zaprasza na seminarium ecoZAWÓD

 

ZAPROSZENIE

dla nauczycieli szkół zawodowych, trenerów, edukatorów, przedsiębiorców, w tym rzemieślników, młodzieży oraz osób zainteresowanych dualnym systemem kształcenia w zawodach: elektryk, monter izolacji budowlanych, technik technologii żywności oraz prowadzeniem działalności ekologicznej w wyżej wymienionych obszarach

 

Fundacja Gospodarcza w Gdyni zaprasza do udziału w Warsztatach Upowszechniających realizowanych w ramach projektu: „ecoZAWÓD – partnerstwo strategiczne na rzecz dostosowania systemów kształcenia zawodowego do wyzwań zielonej gospodarki” – finansowanych z programu Erasmus Plus, które odbędą się w dniach 28-29 sierpnia 2017 r. w siedzibie Fundacji Gospodarczej w Gdyni, ul. Olimpijska 2  (budynek Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości)

Korzyści dla Uczestników:

– zdobycie przydatnej w pracy zawodowej wiedzy z zakresu dualnego systemu kształcenia w wybranych zawodach

– poznanie rozwiązania informatycznego służącego dostosowaniu programów staży i praktyk do specyfiki przedsiębiorstwa i jego pracowników oraz do wdrożenia rozwiązań ekologicznych w firmie

– dostęp do wypracowanych w projekcie programów nauczania w trzech zawodach, uwzględniających wyzwania zielonej gospodarki

 

Cel projektu:

Cel projektu: Opracowanie i wdrożenie do końca sierpnia 2017 roku nowych programów nauczania zawodowego oraz praktyk zawodowych dla 3 kluczowych zawodów związanych z zieloną gospodarką w Polsce, Niemczech i Włoszech w oparciu o dualny system kształcenia w tych zawodach oraz rozwiązania informatyczne ICT poprzez:

1.OPRACOWANIE innowacyjnych podejść, programów nauczania oraz programów staży dla 3 zawodów w kluczowych dla partnerstwa obszarach: produkcja żywności (technolog żywności ze specjalnością: organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów ekologicznych), usługi budowlane (monter izolacji budowlanych ze specjalnością: termomodernizacja i zmniejszanie śladu węglowego), odnawialne źródła energii – OZE (elektryk ze specjalnością: integracja systemów energetycznych w urządzeniach energii odnawialnej) w trzech wersjach językowych.

2.TESTOWANIE wypracowanych modeli w poszczególnych krajach partnerstwa (mobilność łączona osób w trakcie kształcenia zawodowego).

3.DOSTOSOWANIE i WDROŻENIE zmodyfikowanych i uzupełnionych w ramach projektu modeli do specyfiki branż w poszczególnych krajach partnerstwa (upowszechnianie).

4.GRUPĄ DOCELOWĄ projektu są uczniowie szkół zawodowych, nauczyciele i trenerzy zawodu ze szkół zawodowych oraz rzemieślnicy zaangażowani w dualny system kształcenia.

  

Osoby zainteresowane udziałem w Warsztatach upowszechniających proszone są o przesłanie na adres e-mail: a.rozanska@fungo.com.pl następujących informacji:

nazwisko i imię uczestnika  
Instytucja (nazwa i pełen adres)  
adres e-mail  
numer telefonu do kontaktu  

 

Program Warsztatów upowszechniających dostępny jest na stronie Organizatora: www.fundacjagospodarcza.pl w zakładce: Aktualności

 

 

 

 

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.