Dzieje się w Fundacji Gospodarczej

Lato już minęło, a wraz z nim czas odpoczynku i wytchnienia. Ale okazuje się, że uczestnicy projektu System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Pracownia nie próżnowali i znaleźli wolną chwilę nie tylko na relaks. Mieli również czas, by zadbać o swój rozwój zawodowy i osobisty.

Uczestnicy ścieżki realizowanej przez Fundację Gospodarczą mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności obsługi komputera, biorąc udział w warsztatach komputerowych. Były to idealne zajęcia, aby uporządkować posiadaną już wiedzę i zdobyć nową. Okazało się, że MS Excel nie jest taki straszny, jak krążące o nim legendy.

Część osób uczestniczyła w warsztatach aktywizacji zawodowej. Uczestnicy tych zajęć m.in. zdobyli informacje odnośnie metod poszukiwania zatrudnienia oraz funkcjonowania rynku pracy, mieli okazję poczuć się jak rekruterzy, oceniając CV oraz przygotowując się do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, poznali swoje mocne i słabe strony, czy sposoby walki ze stresem.

Udział w warsztatach pomógł niektórym osobom określić kierunek swojej dalszej drogi zawodowej oraz bliżej zapoznać się z wymaganiami stawianymi kandydatom do pracy w wybranych branżach zawodowych. Dzięki temu uczestnicy byli w stanie określić braki w swoich kwalifikacjach, które uniemożliwiają im podjęcie zatrudnienia na danym stanowisku. Wspólnie z doradcą zawodowym wybrali szkolenia, dzięki którym zdobyli nowe umiejętności, poszerzyli swoją wiedzę z danej dziedziny i bliżej poznali interesujące ich branże zawodowe. Zaowocowało to również łatwiejszym wyborem miejsc, w których chcieliby odbyć staż zawodowy, a potem znaleźć zatrudnienie.

Zmiana obostrzeń wynikających z pandemii pozwoliła na powrót grupowych zajęć psychologicznych. Liczne uczestnictwo w zajęciach pokazuje dużą potrzebę udziału w spotkaniach organizowanych w większej grupie. „Przegadanie” pewnych kwestii z osobami znajdującymi się w podobnej sytuacji, pozwala na spojrzenie z innej perspektywy i ułatwia podejmowanie decyzji, czy nowych działań.

Pięcioro uczestników weszło na nową drogę zawodową i podjęło zatrudnienie. Jedna z tych osób postanowiła działać na „własną rękę” i założyła działalność gospodarczą. Wszystkim życzymy powodzenia i sukcesów.

Zdjęcie przedstawia uczestników warsztatów komputerowych siedzących przy komputerach. Zdjęcie przedstawia uczestników siedzących przy komputerach. Zdjęcie przedstawia uczestników warsztatu siedzących przy stole w sali warsztatowej.

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.