Czy osobom z niepełnosprawnością jest trudnej na rynku pracy?

Czy osobom z niepełnosprawnością jest trudnej na rynku pracy?

…oraz, czemu służą projekty aktywizacji zawodowej, opowiadała w Radiu Gdańsk 18 stycznia Monika Merkel, koordynatorka ścieżki dla osób z niepełno sprawnościami. Rozmowa dotyczyła zarówno tego, kto i na jakich zasadach może korzystać z oferty projektowej, ale przede wszystkim rynku pracy i sytuacji na nim osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Autorką programu #więcej serca # mniej barier jest redaktor Joanna Matuszewska, która od lat zajmuje się tematyką związaną z niepełnosprawnością, barier, stereotypów i wsparcia środowiska.

Zatem, jest trudniej czy nie? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, bo – to zależy. Od bardzo wielu czynników, zarówno tych obiektywnych – wykształcenie, rodzaj niepełnosprawności, kompatybilność kwalifikacji z aktualną sytuacją rynku pracy, ale też tych mniej oczywistych – stan psychofizyczny, wewnętrzne uwarunkowania, sytuacja środowiskowa. Osoby z niepełnosprawnością często znacznie mniej wierzą we własne możliwości i już na starcie torpedują swoje szanse. Albo, trzymani „pod kloszem” przeceniają swoje możliwości i trudno im ocenić je obiektywnie. Nie pomaga także – często późniejsze niż u osób bez niepełnosprawności – wchodzenie na rynek pracy i wyrwanie się spod skrzydeł rodziców/opiekunów.

I właśnie od tego są projekty. Żeby nabrać wiatru w żagle, wzmocnić swoje poczucie sprawczości, pewność siebie, dostać narzędzia, które spowodują, że będziemy wchodzić na rynek pracy odpowiednio „uzbrojeni”. A przede wszystkim dowiemy się, czego szukamy i jak to robić.

Poza projektem „System aktywizacji społeczno – zawodowej w Gdyni”, który oferuje bardzo szerokie wsparcie w Centrum Integracja Gdynia jeszcze do końca marca 2022 prowadzona jest rekrutacja do dwóch projektów współfinansowanych ze środków PFRON: „Aktywnie Zdobywaj Pracę – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych” i „Niepełnosprawni – sprawni w pracy”. W obu projektach można liczyć na spotkanie z doradcą zawodowym i psychologiem w obszarze kompetencji, a także z pośrednictwa pracy.  Serdecznie zapraszamy!

 

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.