Czas na podsumowanie roku 2020 w ścieżce Fundacji Gospodarczej!

Stwierdzenie, że rok 2020 zaskoczył wszystkich, nie będzie odkrywcze. Zapewne w pamięci wielu osób pozostanie on na długo i to w tym najbardziej negatywnym kontekście. Wszechobecnie rozprzestrzeniający się wirus zmienił życie milionów osób, wielu to życie odebrał, a niektórym pozostawił po sobie ślad w postaci uszczerbku na zdrowiu.

Strach przed zakażeniem wprowadził konieczność izolacji społecznej, brak możliwości kontaktu z bliskimi,  wystąpiły problemy z dostępem do usług medycznych, które wprowadziły jeszcze większy chaos i zaniepokojenie wśród ludzi. Spore problemy dotknęły również rynek pracy. Przestoje w funkcjonowaniu wielu firm, brak odbiorców usług spowodowały liczne zwolnienia, brak nowych ofert pracy, konieczność zdobycia nowych kwalifikacji lub zmiany profilu działalności. W związku z ograniczeniem spotkań i brakiem stabilności w wielu branżach, mało podmiotów decydowało się na zatrudnianie nowych osób, odbywało się coraz mnie rozmów o pracę. Obawy przed wprowadzeniem nowej osoby do zespołu skutkowały brakiem chęci przyjmowania stażystów. Rynek szkoleniowy przez pewien czas praktycznie przestał funkcjonować. Pracownicy projektu zostali postawieni przed trudnym zadaniem. Z jednej strony byli uczestnicy, którzy zgłosili się do nas z pewnymi oczekiwaniami i problemami, z drugiej – szalejąca pandemia, która dusiła wszelkie starania w zarodku i rzucała, pod nogi, co chwilę, nowe kłody. Część osób postanowiła chwilowo wycofać się z realizacji założonych działań. Ich decyzje spowodowane były przede wszystkim obawą przed zakażeniem oraz koniecznością sprawowania opieki nad dziećmi, czy innymi osobami zależnymi. Dla innych czas zamknięcia był czasem frustracji i zażaleń. Doskonale zdawali sobie sprawę z tego, co się dzieje, jednakże niemożność działania i trudna sytuacja bytowa powodowały, że narastała w nich złość na tę niemoc. Istotne było tu wsparcie psychologa. W ciągu tego roku z indywidualnych konsultacji psychologicznych skorzystało 25 osób. Nie były to pojedyncze spotkania. Większość osób potrzebowała kilku wizyt. Byli też i tacy uczestnicy projektu, którzy spotęgowali swoje działania aktywizacyjne. Korzystali z internetowych tutoriali, zdobywali wiedzę i poszerzali horyzonty. Szukali dla siebie nowej drogi zawodowej, która umożliwi im podjęcie zatrudnienia w tym jakże trudnym okresie. Pracownicy Fundacji byli w stałym kontakcie ze wszystkimi uczestnikami, starając się oferować im wsparcie, jakiego w danym momencie potrzebowali. Jednych podnosili na duchu i byli dla nich oparciem, innych wpierali w działaniach i motywowali do dalszej pracy.

Pierwsza połowa roku była czasem  obaw i dużej niepewności. Nikt nie wiedział, jak długo przyjdzie nam żyć w obliczu obostrzeń, ograniczeń i zakazów. Te liczne zawirowania spowodowały, że znalezienie nowej pracy zaczęło być problemem, a osób poszukujących zatrudnienia było coraz więcej. Zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności było wręcz niemożliwe. Z biegiem czasu, gdy uzmysłowiliśmy sobie, że niekorzystne warunki szybko nie miną, wszyscy zaczęli dostosowywać się do nowej sytuacji.

Pracodawcy zaczęli prowadzić rekrutacje zdalnie. Coraz częściej pojawiały się zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne w formie online. Również rynek szkoleniowy zaczął dostosowywać swoją ofertę do panujących wymogów. Każdy zdawał sobie sprawę, że trzeba stworzyć odpowiednie warunki, by wszystko mogło znów funkcjonować, tyle, że w innej, zmienionej formie. Okazało się, że prowadzenie spotkań, szkoleń i kursów w formie zdalnej jest możliwe. Dzięki tym zmianom mogliśmy wrócić do pracy na pełnych obrotach. Z uczestnikami spotykaliśmy się osobiście lub mieliśmy spotkania „w sieci”. Sposób konsultacji był, i jest nadal, dostosowywany do możliwości uczestnika projektu. Nie wszyscy mają odpowiedni sprzęt lub warunki sprzyjające spotkaniom zdalnym. Poza tym możliwość wyjścia z domu na spotkanie działała bardzo korzystnie na funkcjonowanie psychiczne. Konieczność izolacji społecznej sprawiła, że u niektórych osób pojawił się obniżony nastrój, czy stany depresyjne. Fakt, że wreszcie można wyjść z domu na spotkanie z pracownikiem projektu lub innymi jego uczestnikami sprawiały, że ludzie znów zaczęli nabierać chęci do działania. I nawet przestały przeszkadzać im w tym maseczki, przyłbice i zachowanie dystansu. Najważniejsze było to, że można z kimś porozmawiać, pośmiać się, zacząć działać. Było to szczególnie istotne dla osób mieszkających samotnie, których pandemia  uwięziła w domach. Dobrym rodzajem wsparcia dla takich osób były grupy rozwoju osobistego,  w których wzięło udział w tym roku , w małych, kameralnych grupach łącznie 17 osób. Możliwość porozmawiania o swoich problemach, obecnej sytuacji, spojrzenia z innego punktu widzenia, szukanie rozwiązania – to dawało siłę do dalszego działania.

Dzięki wprowadzeniu szkoleń w formie online, część uczestników mogła zdobyć nową wiedzę i kwalifikacje lub odświeżyć już te posiadane. Oczywiście organizacja takiego szkolenia wymagała spełnienia pewnych warunków, ale zarówno pracownicy Fundacji, jak i firm szkoleniowych stawali na wysokości zadania, by móc zrealizować kursy zgodnie z nowymi wytycznymi sanitarnymi . Na szczęście, wraz z możliwością powrotu do tradycyjnej formy kształcenia, można było zorganizować więcej szkoleń.

Również pracodawcy otworzyli swoje drzwi dla nowych pracowników, a uczestnicy naszego projektu dostosowali się do nowych sposobów rekrutacji. Przestali obawiać się rozmów kwalifikacyjnych w formie zdalnej, a swoje oczekiwania dotyczące przyszłego zatrudnienia zaczęli weryfikować pod kątem zapotrzebowania oraz wymogów pracodawców i obecnego rynku pracy. Dzięki temu pracodawcy coraz chętniej korzystali z wiedzy i umiejętności naszych uczestników, przyjmując ich na staże zawodowe i/lub zatrudniając Patrząc z perspektywy czasu, gdy rok 2020 dobiega końca, mimo tak trudnych warunków, mimo obostrzeń i zakazów, udało nam się pomóc sporej grupie ludzi. Do osób już zarejestrowanych, dołączyło 25 nowych uczestników. 15 osób poszerzyło swoją wiedzę na szkoleniach zawodowych, a 13 zdobywało nowe umiejętności na stażach zawodowych. 17 uczestników podjęło zatrudnienie i rozpoczęło swoją nową podróż zawodową. Liczymy na to, że rok 2021 przyniesie to, co najlepsze i umożliwi w pełni realizację założonych działań. Wszystkim naszym uczestnikom oraz przyszłym uczestnikom projektu życzymy powodzenia w realizacji zamierzeń, a wszystkim pracownikom projektu, także tym z partnerskich organizacji życzymy wytrwałości w dążeniu do celu, determinacji i skuteczności w podejmowanych działaniach. A wszystkim czytającym ten tekst życzymy przede wszystkim zdrowia, bo ono jak dobitnie pokazał nam 2020 rok, jest najważniejsze!

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.