Czas na podsumowanie roku 2020 w ścieżce animacji i włączenia społecznego Laboratorium Innowacji Społecznych!

Projekt System Aktywizacji Społeczno- Zawodowej w Gdyni to w dużej mierze to działania uzupełniające pozwalające rozwijać zainteresowania, pogłębiać wiedzę na temat zdrowego trybu życia, ekonomii , psychologii itp. Działania te odbywają się w ścieżce animacji i włączenia społecznego.

Pierwszy  kwartał b. ż.  ze względu na trwający karnawał i radość z powitania Nowego Roku, obfitował w warsztaty tematycznie – włączające nastawione na zabawę, rozwój zainteresowań oraz artystyczne możliwości uczestniczek i uczestników spotkań.  Dla przykładu tworzyliśmy maski weneckie, kwiatki dla babci i dziadka, śnieżną kulę, zorganizowaliśmy przy współpracy z całym zespołem Przystani Opata Hackiego bal karnawałowy oraz występ chóru Dzwon Kaszubski.

Zdjęcie przedstawia wykonane na warsztacie ,,śnieżne kule”. Przystań Opata Hackiego 33.

Zdjęcie przedstawia wykonane na warsztacie ,,śnieżne kule”. Przystań Opata Hackiego 33.

Zdjęcie  z Karnawału w Przystani Opata Hackiego 33

Zdjęcie  z Karnawału w Przystani Opata Hackiego 33.

Nie zapomnieliśmy  i o zajęciach ruchowych, na których dbaliśmy o zdrowy kręgosłup, warsztatach z przedsiębiorczości oraz ekonomii społecznej.

W kuchni, pod wodzą pani dietetyk odbywały się warsztaty kulinarne  lub ramach warsztatów tematycznie- włączających sami robiliśmy faworki z okazji Tłustego Czwartku.

W kuchni, pod wodzą pani dietetyk odbywały się warsztaty kulinarne  lub ramach warsztatów tematycznie- włączających sami robiliśmy faworki z okazji Tłustego Czwartku.

Zdjęcie zrobione podczas warsztatów kulinarnych w Przystani Opata Hackiego 33, luty 2020r.

Do zadań ścieżki animacji i włączenia społecznego należy także tworzenie sieci społecznej w zakresie współpracy. W ramach tej współpracy zostaliśmy zaproszeni przez Teatr Gdynia Główna na spektakl pt. ,,Próby Józefa K. według ,,Procesu” F. Kafki”. Spektakl spotkał się z dużym zainteresowaniem czego dowodem była wysoka frekwencja oraz pozytywne komentarze po przedstawieniu.

Do 11 marca 2020r.zorganizowaliśmy 14 warsztatów, frekwencja wyniosła 142 osoby (uczestnicy projektu oraz osoby z otoczenia).

Niestety od 12 marca do 22 czerwca 2020r. ze względu na ryzyko zarażenia się koronawirusem oraz zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni wszystkie zaplanowane warsztaty zostały odwołane.

W drugiej połowie roku nie ,,pobito  rekordu frekwencji” na zajęciach w Przystani Opata Hackiego 33, bo nie o rekordy chodziło, tylko o zaproponowanie takiej tematyki warsztatów, które dopasowane były do obecnej sytuacji epidemicznej.

Zorganizowaliśmy warsztaty  z dziedziny przedsiębiorczości i ekonomii społecznej dla  osób ukierunkowanych na rozwój wiedzy w zakresie samozatrudnienia. Były to spotkania dotyczące własnych wartości, kompetencji, predyspozycji zawodowych, komunikacji czy kreatywnego poszukiwania pracy.

Zorganizowaliśmy warsztaty  z dziedziny przedsiębiorczości i ekonomii społecznej dla  osób ukierunkowanych na rozwój wiedzy w zakresie samozatrudnienia. Były to spotkania dotyczące własnych wartości, kompetencji, predyspozycji zawodowych, komunikacji czy kreatywnego poszukiwania pracy.

Zdjęcie z warsztatu przedsiębiorczość i ekonomia społeczna. Przystań Opata Hackiego 33.

Cykl warsztatów ,,Człowiek w dobie pandemii” powstał ze względu na sytuację. Zagadnienia takie jak: trudne emocje,  lęk, strach, działanie irracjonalne, sens czy destrukcyjne przekonania miały stałych odbiorców, którzy regularnie przychodzili na warsztaty z psychologii pozytywnej.

Ze względu na zakaz organizowania warsztatów kulinarnych z udziałem uczestników projektu zmieniono ich formułę. Warsztaty kulinarne w nowej odsłonie cieszyły się dużym zainteresowaniem! Uczestnicy projektu u siebie w domu przyrządzali potrawy korzystając z materiału filmowo- zdjęciowego oraz produktów spożywczych  otrzymanych bezpłatnie.

Ze względu na zakaz organizowania warsztatów kulinarnych z udziałem uczestników projektu zmieniono ich formułę. Warsztaty kulinarne w nowej odsłonie cieszyły się dużym zainteresowaniem! Uczestnicy projektu u siebie w domu przyrządzali potrawy korzystając z materiału filmowo- zdjęciowego oraz produktów spożywczych  otrzymanych bezpłatnie.

Zdjęcie przedstawia lody samodzielnie zrobione przez uczestniczkę projektu u niej w domu.

Wśród uczestników projektu byli  amatorzy nie tylko zdrowego odżywiania ale i zdrowia fizycznego. Dla nich to zorganizowano warsztaty z Nordic Walking z elementami ćwiczeń  aktywizująco- strechingowych.  Zajęcia odbywały się w lesie.

Zdjęcie przedstawia zajęcia ruchowe w chylońskim lesie.

Zdjęcie przedstawia zajęcia ruchowe w chylońskim lesie.

Drugimi warsztatami  zorganizowanymi w plenerze był cykl spacer z przewodnikiem po Chyloni. Frekwencja na tych spacerach była jedną z najwyższych obok wyjść do U7 czy rejsie statkiem po gdyńskim porcie zorganizowanych w oparciu o ideę wolontariatu.

Zdjęcie przedstawia pierwszy spacer z przewodnikiem po Chyloni. Park Kiloński.

Zdjęcie przedstawia pierwszy spacer z przewodnikiem po Chyloni. Park Kiloński.

Wdrażanie wolontariatu jako formy aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo  to, także   zadanie  ścieżki   animacji i włączenia społecznego. Działanie to polega  na organizacji i promocji warsztatów prowadzonych przez osoby uczestniczące w projekcie. Uczestnicy projektu to osoby o różnych pasjach, umiejętnościach oraz wykształceniu. Ta różnorodność zaowocowała organizacją 7 (więcej niż w poprzednik roku) warsztatów w ramach wolontariatu. Dzięki uczestniczkom i uczestnikom projektu   byliśmy w Teatrze Miejskim w Gdyni na przedstawieniu, graliśmy w kręgle oraz bilard w U7, byliśmy w kinie na filmie, popłynęliśmy w rejs po porcie gdyńskim  i na koniec wykonaliśmy pięknie  zdobione świece oraz stroiki świąteczne.

Zdjęcie zrobione tuż przed rozpoczęciem seansu w Gdyńskim Centrum Filmowym.

Zdjęcie zrobione tuż przed rozpoczęciem seansu w Gdyńskim Centrum Filmowym.

Zdjęcia zrobione w U7 w Gdyni.

Zdjęcie zrobione podczas rejsu po gdyńskim porcie.

Zdjęcia przedstawią: jedną ze świec zdobionych w technice decoupage oraz jeden ze świątecznych stroików wykonanych przez uczestniczkę projektu. Przystań Opata Hackiego 33.

Pomimo sytuacji epidemicznej, strachu i wycofania się z życia publicznego wielu uczestników projektu,  zajęcia z każdej dziedziny cieszyły się zainteresowaniem, a frekwencja generowana była przede wszystkim przez uczestniczki i uczestników projektu.

Na warsztatach stacjonarnych mogło uczestniczy jedynie 5-6 osób plus trener. Te ograniczenia miały swoje dobre strony szczególnie w przypadku warsztatów  z przedsiębiorczości oraz psychologii pozytywnej. Kameralne grupy pozwalały na bardziej wnikliwą pracę oraz dawały poczucie intymności i zaufania. Dodatkowo limit miejsc spowodował, że w warsztatach przede wszystkim uczestniczyły osoby będące w projekcie, a nie osoby z otoczenia.

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.