Czas na podsumowanie roku 2020 w ścieżce dla osób z niepełnosprawnościami!

Ten rok wywrócił do  góry nogami plany wielu osób. Stanęliśmy twarzą w twarz z zagrożeniem, wobec którego jesteśmy równo obarczeni możliwością zachorowania. Dla osób z niepełnosprawnościami, będącymi często w grupie ryzyka, zagrożenie chorobą budzi dodatkowy lęk. W grupie uczestników Ścieżki dla Osób z Niepełnosprawnościami obserwowaliśmy wzrastającą liczbę zachorowań w zakresie zdrowia psychicznego. Zaobserwowaliśmy zaburzenia lękowe, pogłębiające się choroby układu nerwowego, będące skutkiem „niedoskonałego systemu zdrowotnego”, paraliżujących obostrzeń, wstrzymywanych wizyt lekarzy specjalistów (także psychiatrów), ograniczonych możliwości w kierowaniu do szpitala czy na oddział dzienny, niemożliwości konsultowania na bieżąco występujących niepokojących objawów, diagnostyki, leczenia, terapii, rehabilitacji i możliwości uzyskania fachowego wsparcia.

Także skutki pocovidowe niosą ze sobą szereg zaburzeń w codziennym funkcjonowaniu. Być może w perspektywie niedługiego czasu staną się przesłanką do orzekania niepełnosprawności.

Lęk, depresja, syndrom stresu pourazowego- to tylko niektóre z licznych wymiarów doświadczeń kryzysu, będących skutkiem pandemii. W znaczący sposób wpływa to zarówno na aktywizację społeczną uczestników projektu w Centrum Integracji, jak i na osoby  świadczące pomoc.

Dla naszych specjalistów zmiana ta, wraz z koniecznością realizacji wsparcia częściowo w formie zdalnej, była niemałym wyzwaniem. Musieliśmy szukać nowych dróg komunikacji i sposobów na realizację form wsparcia. Działaniom przyświecał jeden cel – podążać za człowiekiem w wyznaczaniu jego własnego celu, dążeniu do niego i motywowania, aby aktywizacja stała się samodzielną realną i trwałą zmianą.

Uczestnicy nie wiedzą nie tylko, czy zdołają w tych trudnych czasach znaleźć zatrudnienie, ale także czy będzie można wyjść z domu, spotkać bliskich. Na wszystkich wpływa to negatywnie, przeradzając się w silne doświadczenie kryzysu. Na osoby, które już wcześniej zmagały się z zaburzeniami psychicznymi, ta sytuacja ma jeszcze bardziej negatywny wpływ. Zwiększyła się liczba osób nadużywających alkoholu, osób, które doświadczają przemocy w swoim domu. Obserwujemy także wzrost apatii, braku chęci do działania.

Najszersze wsparcie w  ścieżce dla osób z niepełnosprawnością dotyczy aktywizacji społecznej, czyli pracy nad naszymi zasobami. Umożliwia to poznanie mocnych stron, doskonalenie tzw. “umiejętności” miękkich oraz odnajdywanie się w rolach społecznych. Poprzez wzmacnianie osób dążymy do odzyskania poczucia samosterowności, nadziei na osiągnięcie takiej zmiany społecznej, której najbardziej potrzebuje dana osoba w oparciu o swoje własne potrzeby. Do zespołu SPI w maju, już w trakcie trwania pandemii dołączyła nowa doradczyni socjalna. Stanęła  przed wyzwaniem dostosowania narzędzi do obecnej sytuacji. Jak aktywizować społecznie, gdy tak naprawdę dążymy do ograniczeń kontaktu z innymi osobami? Jak uczyć budowania zdrowych relacji z otoczeniem, jeśli wskazana jest izolacja? Czy można znaleźć swoje miejsce w społeczeństwie, które jest przymusowo zamknięte? To tylko nieliczne pytania, na które trzeba było znaleźć odpowiedzi. Wraz z psychologiem oraz specjalistą ds. niepełnosprawności przyjęła metodę małych kroków, skupiającąc się na doświadczeniach kryzysu oraz dążenia do poczucia stabilizacji.  Podczas codziennej pracy staramy się wzmacniać nadzieję na lepsze jutro. Każda osoba przechodzi trening społeczny, który umożliwia jej odwoływanie się do swoich zasobów, radzenie sobie ze stresem oraz lękiem. Skupiamy się na odzyskiwaniu motywacji do działania oraz na zmianie naszych schematów.

Do marca  w ramach naszej ścieżki pracę podjęło 6 osób. 3 z nich otrzymały zatrudnienie bezpośrednio po zakończeniu staży zawodowych na stanowiskach rejestratorki medycznej,  sprzedawcy-magazyniera oraz pracownika restauracji.

Ogółem,  w całym roku 2020 udało się podjąć pracę 12 osobom. Niektórym plany pokrzyżowały obostrzenia związane z pandemią. Niestety, jej konsekwencje dotykały także pracodawców i spowodowały liczne zawirowania na rynku pracy, także zwolnienia pracowników, w tym osób z niepełnosprawnością.

Uczestnicy projektu objęci aktywizacją zawodową znaleźli się w niełatwej sytuacji, część obawiała się samej pandemii i związanych z nią konsekwencji zdrowotnych, natomiast część osób będących bardziej aktywnych w poszukiwaniu zatrudnienia obawiała się braku ofert pracy, lub większej konkurencyjności na rynku pracy.

Tym bardziej ważna okazała się praca z trenerką pracy. Skupiono się na wypracowaniu strategii poszukiwania pracy na niełatwym rynku, analizie ograniczeń zawodowych wynikających z sytuacji życiowej, analizie możliwości i zasobów zawodowych wynikających z ich kompetencji, bilansie umiejętności.  Dołożona została edukacja zawodowa w zakresie  zdalnej komunikacji z pracodawcą.

Uczestnicy różnie to znosili. Dla niektórych była to motywacja do ćwiczenia obsługi komputera i współpracy zdalnej, inni przeżywali rozterki związane z kosztami emocjonalnymi, społecznymi oraz finansowymi. Pojawiały się próby targowania się co do aktywności, racjonalizacja ucieczki przed współpracą, dochodziło też do zawieszeń kontaktów. Patrząc z całorocznej perspektywy przeważało pozytywne nastawienie, gotowość do zmiany, chęć podniesienia kwalifikacji i zdobycie wiedzy o rynku pracy.

Ważnym tematem dla uczestników stała się kwestia ” o się dbania”. W ramach projektu staramy się zaopatrzyć ich w takie zestawy narzędzi, które umożliwią zadbanie o siebie w warunkach domowych, nie tylko pod względem fizycznym, lecz przede wszystkim psychospołecznym. Paradoksalnie, zwiększyła się częstotliwość spotkań. Uczestnicy ścieżki  stworzyli swoje grupy na Facebooku, zapraszają nas na swoje spotkania online. Dzielą się swoimi doświadczeniami z innymi, dyskutują o filmach, serialach.  Poza trudnościami wynikającymi z pandemii obserwujemy także duży wzrost społecznej solidarności.

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.