Usługi społeczne w rękach podmiotów ekonomii społecznej- spotkanie 23.11.2017r.

23 listopada 2017r. w Laboratorium Innowacji Społecznych odbyło się spotkanie: “Usługi społeczne w rękach podmiotów ekonomii społecznej – efektywne mechanizmy zlecania na bazie doświadczeń zagranicznych jednostek samorządu terytorialnego”

Tematem spotkania były Społecznie Odpowiedzialne zamówienia Publiczne na Bazie ustawy PZP. Spotkanie miało na celu przekazanie informacji o możliwościach  i sposobach stosowania klauzul społecznych w PZP oraz tworzenia zamówień publicznych w sposób społecznie odpowiedzialny z korzyścią dla lokalnego rozwoju gospodarczego i społecznego. W tym celu prelegenci przedstawili uczestnikom zagraniczne doświadczenia w tym zakresie, oraz perspektywy zawarte w nowelizacji ustawy PZP z czerwca 2016r.

Miło nam było gościć przedstawicieli biznesu społecznie odpowiedzialnego, którzy aktywnie włączyli się w rozmowy o ekonomii społecznej i usługach świadczonych przez jej podmioty, które to usługi wspierają lokalny rynek i są zaangażowane społecznie.

Planujemy kolejne spotkania w obszarze społecznej odpowiedzialności, w tym szczególnie, społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), informacje będziemy umieszczać na bieżąco w aktualnościach naszej strony.