Spotkanie z Ekonomią Społeczną

15 września omawialiśmy temat spółdzielni socjalnych, czym są i czym się wyróżniają. Znaleźliśmy pola do współpracy z OWES, który zrzesza i patronuje spółdzielniom i dowiedzieliśmy się, jak można założyć spółdzielnię i jakie dotacje na stworzenie miejsc pracy są dla spółdzielni przygotowane. Planujemy kolejne spotkanie w szerszym gronie, aby przybliżyć ten temat wszystkim zainteresowanym uczestnikom naszego projektu!