Spotkanie informacyjne: „Fundusze Europejskie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą i podnieść kwalifikacje zawodowe”

W programie spotkania m.in.:

  • możliwości uzyskania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych w ramach projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich,
  • wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Powiatowych Urzędów Pracy, inne możliwości wsparcia przedsiębiorców,
  • pożyczki na podjęcie i rozwój działalności gospodarczej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+, Programu PO KL oraz Projektu finansowanego ze środków Województwa Pomorskiego,
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsca spotkań:
Spotkania organizowane przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie pomorskim odbędą się w środę 18 października 2017 r., w godz. 10:00-13:00, w następujących miejscach:

Gdynia – w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98,

Zgłoszenia:

Aby wziąć udział w spotkaniu należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na odpowiedni adres mailowy do dnia 17 października 2017 r. lub zgłosić się telefoniczne:

Spotkanie w Gdyni (LPI FE):
gdansk.pife@pomorskie.eu
tel.: 58 323 31 06

 

10:00                           Powitanie

 

10:00 – 10:10            Wprowadzenie

 

10:10 – 11:00            Możliwości uzyskania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej
oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych w ramach projektów dofinansowanych
z Funduszy Europejskich

 

11:00 – 11:30            Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Powiatowych Urzędów Pracy, inne możliwości wsparcia przedsiębiorców

                                             

11:30 – 11:45            Przerwa

 

11:45 – 12:30            Pożyczki na podjęcie i rozwój działalności gospodarczej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+, Programu PO KL oraz Projektu finansowanego ze środków Województwa Pomorskiego

 

12:30 – 12:45            Źródła informacji o Funduszach Europejskich

 

12:45 – 13:00            Zakończenie spotkania i konsultacje indywidualne