Relacja z dnia 11 maja 2018 – Sięgnij po sukces!

Wykłady, stoiska konsultacyjne, oferty pracy i samochód do nauki jazdy dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Tak wyglądał‚ Dzień Osób z Niepełnosprawnością, który odbył się 11 maja 2018 roku w Pracowni Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni pod hasłem Sięgnij po sukces! Wydarzenie zorganizowały wspólnie Pomorski Oddział PFRON, Oddział ZUS w Gdańsku oraz Laboratorium Innowacji Społecznych.

Spotkanie dedykowane było zarówno Osobom z Niepełnosprawnością zainteresowanym obecnością na rynku pracy, w tym uczestnikom projektu System aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdyni, jak i pracodawcom zatrudniającym OzN. Było okazją do wymiany dobrych praktyk oraz do dzielenia się trudnościami i pomysłami na ich rozwiązanie. W jednym miejscu spotkali się pracownicy instytucji państwowych, przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń oraz osoby prywatne.

Konferencję otworzyli Aneta Pawłowska – Dyrektor Oddziału ZUS w Gdańsku, Dariusz Majorek – Dyrektor Pomorskiego Oddziału PFRON oraz Aleksandra Markowska – Dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych.

 – Bardzo się cieszę, że możemy tu dzisiaj państwa gościć. To bardzo ważne, żebyśmy się spotykali w tak szerokim gronie i w partnerstwie poprawiali i wypracowywali nowe rozwiązania otwierające rynek pracy dla Osób z Niepełnosprawnością. – powitała wszystkich Aleksandra Markowska.

Program wydarzenia został podzielony na bloki tematycznie. W pierwszym panelu eksperci z Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych, Narodowego Funduszu Zdrowia i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opowiadali, na czym polega system ubezpieczeń finansowany ze środków publicznych i jak z niego najlepiej skorzystać, a także przedstawili korzyści płynące z zatrudniania OzN. Drugi panel to prezentacja projektów aktywizacyjnych Stowarzyszenia Przyjaciół INTEGRACJI i Laboratorium Innowacji Społecznych, spotkanie z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni oraz wykład motywacyjny psychologa-terapeuty pt. “Moje mocne strony”.

Przez cały czas trwania konferencji, przed wejściem do Pracowni LIS, znajdowały się stoiska instytucji (m.in. ZUS, NFZ, PFRON), stowarzyszeń i fundacji. Można było też obejrzeć samochód do nauki jazdy przystosowany do OzN, porozmawiać z dietetykiem oraz zapoznać się z ofertami pracy.

Ostatnią częścią spotkania była debata o problemach osób niepełnosprawnych na rynku pracy z udziałem Pawła Czapińskiego z Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych; Józefa Oczachowskiego ze słupskiej firmy Gryf zatrudniającego OzN, laureata konkursu Lodołamacze; Darii Uljanickiej członkini zarządu Fundacji INTEGRALIA (Super Lodołamacz 2016) oraz Michała Czapiewskiego z CENTRUM INTEGRACJA, który zajmuje się pośrednictwem pracy OzN. Dyskusję moderował‚ Dariusz Majorek, Dyrektor Pomorskiego Oddziału PFRON, któremu udało się włączyć do rozmowy również słuchaczy.

Zatrudnienie w różnej formie, w różnych miejscach jest najlepszą rehabilitacją. Obserwuję, że osoby z niepełnosprawnością czują się wówczas docenione, wiedzą, że są potrzebne. Szukanie możliwości jak największego zatrudnienia dla nich to jest nas, decydentów największy obowiązek. – powiedział na zakończenie debaty pan Oczachowski, prezes słupskiej Spółdzielni Inwalidów Gryf.

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.