Poszukujemy firmy – placówki medycznej! Termin składania ofert do 9.10.2017r godz. 10:00

W związku z uczestnictwem Fundacji Gospodarczej z siedzibą w Gdyni w realizacji projektu partnerskiego pn: „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdyni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukujemy firmy – placówki medycznej, która zrealizuje na rzecz uczestników projektu, usługi indywidualnego wparcia specjalistycznego tj. indywidualnych konsultacji specjalistycznych np. lekarza rehabilitanta, dietetyka, czy innego lekarza specjalisty.

Na naszej stronie internetowej, www.fundacjagospodarcza.pl w zakładce Aktualności pod adresem: http://fungo.com.pl/nc/aktualnosci.html zamieściliśmy treść zapytania ofertowego, prowadzonego w ramach rozeznania rynku wraz z niezbędnymi załącznikami. Termin składania ofert – do dnia 9 października 2017 r. do godz. 10.00.