Porady prawne z zakresu prawa pracy – 28.09.2018 r. w godz. 09.00-15.00

„Pracuję legalnie!” to trzyletnia, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z obszaru legalności zatrudnienia, która realizowana jest w latach 2017 – 2019. Jej zadaniem jest podniesienie świadomości pracodawców i pracowników z zakresu zasad zatrudniania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

Podczas spotkania można dowiedzieć się:
Jak przyjąć do pracy nowego pracownika, jak zatrudnić go legalnie i uniknąć niepotrzebnych kosztów, m.in. z tytułu kar za nielegalne powierzanie pracy pracownikom.

Jak zatrudniać obcokrajowców.

Pracownik PIP udzieli informacji nie tylko pracodawcom, ale także osobom ubiegającym się o zatrudnienie, pracownikom i każdej osobie zainteresowanej tematem nawiązania stosunku pracy, rozwiązywania umów o pracę, praw i obowiązków pracownika i pracodawcy, w tym kwestii związanych z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami ze stosunku pracy,  urlopami wypoczynkowymi, czy też uprawnieniami związanymi z rodzicielstwem.

Miejsce wydarzenia: Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości ul. Olimpijska 2, pokój 124

Termin: 28.09.2018 r. w godz. 09.00-15.00

Serdecznie zapraszamy!

Szczegóły w załączniku  Porady prawne

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.