Porady prawne z zakresu prawa pracy – 28.09.2018 r. w godz. 09.00-15.00

„Pracuję legalnie!” to trzyletnia, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z obszaru legalności zatrudnienia, która realizowana jest w latach 2017 – 2019. Jej zadaniem jest podniesienie świadomości pracodawców i pracowników z zakresu zasad zatrudniania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

Podczas spotkania można dowiedzieć się:
Jak przyjąć do pracy nowego pracownika, jak zatrudnić go legalnie i uniknąć niepotrzebnych kosztów, m.in. z tytułu kar za nielegalne powierzanie pracy pracownikom.

Jak zatrudniać obcokrajowców.

Pracownik PIP udzieli informacji nie tylko pracodawcom, ale także osobom ubiegającym się o zatrudnienie, pracownikom i każdej osobie zainteresowanej tematem nawiązania stosunku pracy, rozwiązywania umów o pracę, praw i obowiązków pracownika i pracodawcy, w tym kwestii związanych z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami ze stosunku pracy,  urlopami wypoczynkowymi, czy też uprawnieniami związanymi z rodzicielstwem.

Miejsce wydarzenia: Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości ul. Olimpijska 2, pokój 124

Termin: 28.09.2018 r. w godz. 09.00-15.00

Serdecznie zapraszamy!

Szczegóły w załączniku  Porady prawne