Podsumowanie roku 2019 w ścieżce animacji i włączenia społecznego.

Projekt System Aktywizacji Społeczno- Zawodowej w Gdyni to nie tylko wsparcie w poszukiwaniu pracy poprzez organizowanie szkoleń, kursów, staży czy propozycje ofert pracy, ale w dużej mierze to działania uzupełniające pozwalające rozwijać zainteresowania, pogłębiać wiedzę na temat zdrowego trybu życia, ekonomii, prawa itp. Działania te odbywają się w ścieżce animacji i włączenia społecznego.

Do zadań ścieżki animacji i włączenia społecznego należy także tworzenie sieci społecznej w zakresie współpracy. Jednym z przykładów była bardzo owocna współpraca z Bankiem Żywności polegająca na zorganizowaniu cyklu warsztatów tematycznych dotyczących niemarnowania żywności, przygotowania posiłków z ,resztek”, nauki zdrowych nawyków żywieniowych, a wszystko po to, aby wyeliminować niepotrzebne wydatki na i tak drogie produkty spożywcze.

Wdrażanie wolontariatu jako formy aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo  to, także   zadanie  ścieżki   animacji i włączenia społecznego. Działanie to polega  na organizacji i promocji warsztatów prowadzonych przez osoby uczestniczące w projekcie. Uczestnicy projektu to osoby o różnych pasjach, umiejętnościach oraz wykształceniu. Ta różnorodność zaowocowała organizacją 6 warsztatów w ramach wolontariatu. Dzięki paniom wolontariuszkom byliśmy w Teatrze Miejskim w Gdyni na przedstawieniu, graliśmy w kręgle w U7, wykonaliśmy ozdoby świąteczne czy zaprojektowaliśmy i stworzyliśmy ogród w słoiku.

W ramach warsztatów tematycznie- dedykowanych dla uczestników projektu zorganizowaliśmy spotkania z prawnikiem, gdzie bezpłatnie można było uzyskać informacje dotyczące indywidualnych problemów z dziedziny prawa pracy oraz prawa cywilnego.

Nie zapomnieliśmy  o spotkaniach z dziedziny przedsiębiorczości i ekonomii społecznej skierowanych dla tych osób, które ukierunkowane są na rozwój wiedzy w zakresie samozatrudnienia. Były to spotkania dotyczące własnych wartości, kompetencji, predyspozycji zawodowych, komunikacji czy kreatywnego poszukiwania pracy.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty organizowane z dietetykiem dotyczące zdrowego trybu życia. Po części teoretycznej zawsze przygotowywaliśmy smaczne posiłki.

Wśród uczestników projektu byli i amatorzy nie tylko zdrowego odżywiania, ale  dbania o higienę życia ze zdrowiem fizycznym włącznie. Dla nich to raz w miesiącu organizowana była gimnastyka dotycząca profilaktyki zdrowego kręgosłupa.

Ostatnią i najbardziej zróżnicowaną ścieżką spotkań były działania uzupełniająco- wspierające mające na celu rozwijanie zainteresowań uczestników projektu. Do jednych z wielu wymienić można wyjścia do gdyńskich muzeów, wyjścia do kin na filmy, spotkania dla miłośników kotów, psów, amatorów sernika, szarlotki, spotkanie Andrzejkowe,  spacery z przewodnikiem po gdyńskich dzielnicach,warsztaty artystyczne z masą porcelanową, gliną i innymi materiałami, spotkania z profesjonalnym fotografem  i udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej, warsztaty krawieckie, na których uczono się wykrojów i szycia na maszynie oraz wiele innych spotkań.

             

Podsumowując rok 2019 , to od stycznia do grudnia zorganizowaliśmy 76 warsztatów, w których uczestniczyło 731 osób. Warsztaty stacjonarne odbyły się w  Domach Sąsiedzkich- Chylońska 237, Lipowa 15 a przede wszystkim Opata Hackiego 33.

 

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.