Podsumowanie pierwszych 9 miesięcy projektu w Centrum Integracja!

Do tej pory na naszą ścieżkę weszło 18 osób – trzy podjęły zatrudnienie, dwie rozpoczęły we wrześniu atrakcyjne staże (jako asystent muzealny i  jako redaktor wspierający w wydawnictwie pedagogicznym). W kolejce czeka sześć następnych miejsc stażowych, dopasowanych do możliwości, kompetencji i zainteresowań  uczestników.

Odbyliśmy dotychczas 42 godziny spotkań warsztatowych z psychologiem, 42 godziny spotkań z doradcą zawodowym; nasi uczestnicy otrzymali  prawie sto  godzin wsparcia indywidualnego od psychologa i konsultantów niezależnego życia, regularnie spotykamy się  z trójmiejskimi pracodawcami. Każde takie spotkanie i warsztat to wiele przegadanych godzin kilkuosobowego zespołu pracowników, po to, aby wsparcie było jak najbardziej „szyte na miarę”.

Naszą ścieżkę nazywamy ścieżką małych kroków. Od początku pomysł na aktywizację naszych podopiecznych był taki, żeby zastosować jak najbardziej zindywidualizowane i podejście –  każdy z uczestników ma wsparcie doradcy socjalnego – asystenta osoby aktywizowanej.  W pracy z osobami z niepełnosprawnościami kluczem do sukcesu w aktywizacji jest nacisk na motywację, wypracowanie gotowości do zmiany, zbudowanie poczucia sprawstwa i poczucia własnej wartości.