Nie tylko zysk ekonomiczny …….. Centrum Integracji Społecznej

Nie tylko zysk ekonomiczny…
Centrum integracji Społecznej w Gdyni oprócz aktywizacji społecznej zajmuje się również aktywizacją zawodową osób pozostających bez zatrudnienia. Kolejny raz dzięki uporowi i ciężkiej pracy jeden z naszych uczestników po zakończeniu warsztatu zawodowego otrzymał stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Oto Pan Mirek zatrudniony 01.07.2018 r. w MTV Security Sp. Z o.o.
Doświadczenia gdyńskiego CIS-u na rynku pracy związane są z rozpowszechnianiem idei społecznie odpowiedzialnego biznesu.
Społeczna odpowiedzialność biznesu to m.in. zapewnienie przez pracodawcę równych szans wszystkim pracownikom, zapewnienie skutecznej komunikacji z pracownikami,  odpowiedzialne i sprawiedliwe wynagradzanie pracowników np. poprzez zakańczanie warsztatów zawodowych umową o pracę i za tym idący system ubezpieczeń emerytalnych. Idea ta realizowana jest przez Centrum we współpracy z sektorem prywatnym, jak również sektorem samorządowym.
Zaufało nam już wiele przedsiębiorstw. Obecnie współpracujemy z podmiotami z różnych branż, działających w Trójmieście i jego okolicach, których łączy potrzeba  realizacji społecznie odpowiedzialnego biznesu. Centrum Integracji Społecznej w Gdyni podpisało od marca 2017 roku już 41 porozumień m.in. z takimi firmami jak:

1. Usługi porządkowe „Szana” w Gdyni;
2. Grupa Cztery Sp. Z o.o. w Rumii;
3. Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gdyni;
4. MTV Security Sp. Z o.o. w Gdańsku;
5. Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Gdyni;
6. Clar System S.A. w Gdyni;
7. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. w Gdyni;
8. Tesco Polska Sp. Z o.o. w Gdyni.

Firmy pozyskują przyszłych pracowników poprzez realizację warsztatów zawodowych dla uczestników CIS. Wartością dodaną jest fakt, iż podmioty te uwzględniają trudności płynące z niewystarczających kompetencji i umiejętności zawodowych, a także konieczności przekwalifikowania zawodowego uczestników Centrum.  Są to firmy, które chcą z jednej strony dzielić się swoją wiedzą w zakresie zwiększania kompetencji i umiejętności zawodowych uczestników na warsztatach zawodowych, a z drugiej strony są otwarci na zwiększanie swojej wiedzy i nabywanie nowych kompetencji społecznych w bezpośredniej współpracy z uczestnikami, przy wsparciu kadry CIS.
Nasza współpraca opiera się więc na trzech elementach: komunikacji, budowaniu wzajemnych relacji oraz edukacji.
Partnerstwo firm z Centrum wymaga od pracodawców cierpliwości, dialogu i odpowiedzialności, aby wypracowywać rozwiązania, które mają być korzystne zarówno dla:
1. prowadzenia własnej działalności poprzez uzyskiwanie zysku ekonomicznego przez pracodawców;
2. aktywizacji zawodowej dla uczestników CIS;
3. jak i stabilnego rozwoju społeczności lokalnej bogacącej się dzięki pracy zarobkowej.
Co zyskuje pracodawca, przystępując do współpracy z CIS-m?
1. Poszukujemy pracodawców, którzy mają realną potrzebę zatrudniania pracowników. Współpraca z nami umożliwia przygotowanie zawodowe uczestnika Centrum w zakresie własnych potrzeb kadrowych, aby po okresie kilku miesięcy zatrudnić go na stanowisku pracowniczym.
2. Pracodawca nie ponosi również żadnych kosztów realizacji warsztatu zawodowego (tj. brak obciążeń finansowych i kadrowych związanych z wynagrodzeniami, ubezpieczeniem, ubraniem roboczym).
3. Pracodawca zyskuje „stażystę” realizującego staż 4 dni w tygodniu przez 6 godzin dziennie, wykonującego czynności i zadania wskazane przez firmę.
4. Wizerunek firmy społecznie odpowiedzialnej.
5. Stały kontakt i wsparcie pracowników Centrum Integracji Społecznej w sprawach dotyczących odbywanego warsztatu zawodowego.
Co zyskuje uczestnik przystępując do współpracy z pracodawcą w ramach CIS?
1. Zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych u pracodawcy;
2. Wsparcie opiekuna warsztatu zawodowego z ramienia pracodawcy w nauce oraz wykonywaniu zadań zleconych;
3. Wsparcie doradcy zawodowego CIS-u w zakresie poszukiwania ofert pracy/realizacji warsztatu zawodowego, sporządzania dokumentów aplikacyjnych;
4. Wsparcie job coacha CIS-u wspierającego uczestnika podczas rozmów kwalifikacyjnych, podpisywania umów zatrudnienia, negocjowania warunków pracy czy wykonywania zleconych zadań przez pracodawcę podczas realizacji warsztatu zawodowego;
5. Wszechstronną naukę na różnych stanowiskach podczas realizacji warsztatów zawodowych.
Dzięki zaangażowaniu firm, z którymi współpracujemy, uczestnicy CIS oddaleni od rynku pracy mają możliwości podjąć aktywność zawodową oraz nabywać nowe kompetencje. Budowanie długofalowych partnerstw to przede wszystkim inwestycja w ludzi.
Autorka: Anna Mackiewicz
Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.