Moje miejsce w świecie zawodowym – 4 lutego 2020 r. godz. 17.00

Serdecznie zapraszamy na bezpłatny warsztat z obszaru przedsiębiorczości i ekonomii społecznej p.t. “Moje miejsce w świecie zawodowym” w dniu 4 lutego 2020 r. w godz. 17,00-19,00

Rozpoznanie świata zawodowego w bliższym i dalszym otoczeniu. Migracje zarobkowe. Wspierające środowisko zawodowe.

Warsztat odbędzie się z Domu Sąsiedzkim Przystań Opata Hackiego 33

 

Serdecznie zapraszamy!

Szczegóły poniżej:

Moje miejsce w świecie zaw.zaproszenie